25. januar 2018

Nyheder og pressemeddelelser Nyheder

Iværksætterselskaber holder konkurstallet højt

I 2017 gik 6.383 virksomheder konkurs, hvilket er et lille fald i forhold til 2016. På trods af faldet er tallet historisk set stadig på et højt niveau og det tredjestørste, der er registreret. Det høje antal skyldes blandt andet nye iværksætterselskaber viser en ny analyse foretaget af eStatistik for FSR – danske revisorer.


Jakob Holm Chefkonsulent
wub@sfe.qx 4193 31692017 blev det år, hvor der historisk set blev registreret tredjeflest konkurser nogensinde.

Langt størstedelen af konkurserne de såkaldte nulvirksomheder, som ikke bidrager med jobskabelse eller økonomisk vækst. En stor del af disse nulvirksomheder er iværksætterselskaber.

”På trods af et samlet lille fald i antal konkurser for hele 2017, er niveauet stadig højt. De fleste konkurser er sket i små selskaber, som for eksempel iværksætterselskaberne, så tabet af job og økonomisk aktivitet er ikke så stort ved disse konkurser. Men det er nok også det mest positive, vi kan sige om det høje antal”, siger direktør i eStatistik Kent Nielsen.

Det store antal tvangsopløsninger og efterfølgende konkurser slog for eksempel alle rekorder i december måned 2017, hvor 1.524 virksomheder blev erklæret konkurs. Heraf var 1.304 nulvirksomheder, og ifølge Danmarks Statistik blev i alt 735 IVS’er erklæret konkurs i december måned, jf. ”Nyt fra Danmarks Statistik, 2018: 3”.

Erhvervspolitisk direktør Tom Vile Jensen i FSR – danske revisorer hæfter sig ved, at dansk økonomi i øjeblikket er inde i et opsving. Og selvom der er kommet flere virksomheder til, så kan den stigning langt fra alene forklare det høje konkursniveau.

”De nye iværksætterselskaber er klart overrepræsenteret i konkurserne. Rigtig mange af dem bliver født for meget beskedne beløb – oftest for en krone. Det giver sig selv, at mange potentielt vil køre på kanten af konkurs” siger Tom Vile Jensen og fortsætter:

”Der er intet i de data, vi har, der tyder på, at udviklingen for iværksætterne vender til det bedre foreløbigt. Og vi kommer til at se et højt konkursniveau igen i 2018, hvis udviklingen fra de tidligere år bare fortsætter”.

De store sæsonudsving blandt nulvirksomhederne, og herunder er de fleste iværksætterselskaber, viser, at de typisk dominerer i årets sidste måneder. Det hænger sammen med, at mange virksomheder udtages af Erhvervsstyrelsen til tvangsopløsning i august og september, fordi de ikke har indleveret deres årsregnskab, hvad der er lovkrav om. En del af disse tvangsopløste selskaber bliver så erklæret konkurs i de sidste måneder af året.

Udvikling i antal konkurser, 1979-2017

Kilde: Danmarks Statistiks Konkursstatistik KONK9

Du kan læse hele analysen om konkurser her

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu