20. december 2019

Regnskab Øvrige - Lovgivning og fortolkning

Julebrev: Finansielle risici som følge af klimaforandringer påvirker forsikringsselskaber og pensionskasser

I Finanstilsynets julebreve til forsikrings- og pensionsselskaberne har tilsynet fokus på de risici, der følger af klimaforandringerne og på bæredygtig finansiering.


Alexander Munkholm Bruun Studentermedhjælper
nzo@sfe.qxDe finansielle risici som følge af klimaforandringerne kan opdeles i to typer, fysiske risici og transitionsrisici. De fysiske risici er de mulige konsekvenser for selskabernes aktiver, f.eks. ejendomme, som følge af eksempelvis ekstreme variationer i vejret, øget vandstand eller stigende temperatur. Transitionsrisici er de risici, der opstår i tilpasningen til en mere CO2-effektiv økonomi f.eks. som følge af ændret regulering eller teknologiskift. Disse forhold kan påvirke markedsværdien af investeringer og afkastet heraf.

I de to julebreve til skadesforsikringsselskaber henholdsvis livsforsikrings- og pensionsselskaberne beskrives enslydende, hvordan selskaberne bør håndtere de finansielle risici, som følger af klimaforandringerne mv. Kravene til forsikrings- og pensionsselskabernes håndtering af finansielle risici som følge af klimaforandringerne følger de gældende regler for gode ledelsesstrukturer. Håndteringen skal stå i forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af forretningsmodellen.

Forsikrings- og pensionsselskabernes bestyrelser skal forholde sig til alle risici, der påvirker selskabet. Bestyrelsen skal inddrage håndteringen af disse risici i strategi, risikoprofil, politikker og retningslinjer. Finanstilsynet forventer, at forsikrings- og pensionsselskaberne løbende overvejer mulige værktøjer til måling af alle væsentlige risici. Målingerne skal opdateres løbende for at understøtte bestyrelsens beslutninger.

Bestyrelserne i skadesforsikringsselskaberne, livsforsikringsselskaberne og pensionsselskaberne skal senest d. 1. juli 2020 på baggrund af julebrevene indsende en redegørelse til Finanstilsynet for de enkelte selskabers overvejelser og tiltag i forbindelse med håndteringen af finansielle risici som følge af klimaforandringerne.

Du kan læse Finanstilsynets julebrev til livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser her

Du kan læse Finanstilsynets julebrev til skadeforsikringsselskaber her

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu