22. oktober 2018

CSR og bæredygtighed FN's verdensmål - Vejledninger

Kerneindikatorer – vejledning til måling af fremdrift på verdensmålene for virksomheder

UNCTAD har udgivet en vejledning om hvilke kerneindikatorer, der kan benyttes for at måle konsistent og ensartet ift. verdensmålene


Josefine Jørgensen Konsulent, CSR & Uddannelsespolitik
wwb@sfe.qx 4193 3141United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD, har udgivet vejledningen ’Guide on core indicators for entity reporting on the contribution towards the attainment of the Sustainable Development Goals’, der skal bidrage til fælles grundlag for måling og monitorering af opfyldelsen af 2030-dagsordenen.

Vejledningen bistår virksomheder med at skabe en ’baseline’ for rapportering om bæredygtighed på en ensartet og sammenlignelig måde, der bidrager til at opfylde forskellige interessenters informationsbehov. Den skal også tjene som et redskab til at hjælpe regeringer med at vurdere den private sektors bidrag til verdensmålene.

I alt fire områder dækkes af UNCTADs indikatorer. Det gælder det økonomiske, miljømæssige, sociale og institutionelle område, og et eksempel på par af disse indikatorer er:

 • Udgifter til medarbejdernes sundhed og sikkerhed
 • Genanvendelse af vand
 • Procentandel af lokale indkøb

Formand for FSR – danske revisorers CSR-udvalg Birgitte Mogensen er glad for den nye vejledning: ”Det er vigtigt med konsistente og ensartede målemetoder for at sikre robusthed. Derfor hilser vi denne nye vejledning velkommen, og ser frem til at se, hvordan den kan indgå i opfyldelsen af 2030-dagsordenen”.

De identificerede kerneindikatorer, der er medtaget i vejledningen, er alle i overensstemmelse med verdensmålene og udvalgt på baggrund af følgende kriterier:

 • Relevant for minimum et verdensmål
 • Baseret på eksisterende rapporteringsrammer og/eller skal findes i virksomhedsrapporter
 • Universel
 • Facilitere sammenligning på tværs af brancher
 • Vedrører forhold som virksomhederne har kontrol over
 • Facilitere konvergens mellem finansielle og ikke-finansielle rapporteringsprincipper and data
 • Måling skal være konsistent
 • Anvendelig for konsolideret rapportering og enkeltstående rapportering

Hele vejledningen findes her

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu