04. marts 2021

Regnskab Dansk RegnskabsForum

Klima i den finansielle rapportering

Hvilken betydning har klimaforhold for finansielle resultater, aktiver, passiver og pengestrømme? Få større forståelse for sammenhængen mellem klimapåvirkninger og virksomhedens regnskab på årets første dialogmøde med deltagelse af Stathis Gould fra IFAC og andre internationale eksperter.


Lisbeth Frederiksen Fagkonsulent
yse@sfe.qx 3369 1051FSR – danske revisorers afholder hvert år en række dialogmøder om emner relateret til samfundsansvar og bæredygtighed. På det første dialogmøde i 2021 sættes fokus på forbindelsen mellem klimapåvirkninger og virksomhedens afkast, værdien af balanceposter og pengestrømme.

Redegørelsen for samfundsansvar skal ifølge § 99 a blandt andet sikre en forståelse af virksomhedens udvikling, resultat og situation. Det er vigtigt for en tillidsskabende kommunikation i årsrapporten, at der er sammenhæng mellem redegørelsen af klimarelaterede risici, virksomhedens klimapolitik og opnåede og forventede resultater i ledelsesberetningen og de finansielle opgørelser i årsregnskabet.

På dialogmødet drøftes følgende spørgsmål:

  1. Hvorfor er klimarelaterede forhold relevante for revisorer og regnskabsfolk
  2. Hvordan bliver klimarelaterede forhold integreret i den finansielle rapportering
  3. Næste skridt til adressering af disse spørgsmål

Dialogmødet afholdes digitalt i samarbejde med Dansk Industri den 25. marts 2021 kl. 15-17 og faciliteres af Jane Thostrup Jagd, medlem af FSR – danske revisors udvalg for samfundsansvar og bæredygtighed med afrunding af Kristian Koktvedgaard fra DI. De internationale eksperter er Stathis Gould, Director hos IFAC, Barbara Davidson, Senior Analyst hos Carbon Tracker og Simon Weaver, Partner hos KPMG UK. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til eksperterne på mødet.

Oplægsholderne taler ud fra de internationale regnskabsstandarder, men kendskab hertil er ingen forudsætning, og emnets behandling har samme relevans for regnskaber aflagt efter årsregnskabsloven.

Mødet afholdes på engelsk.

Tilmelding kan foretages her, hvor der også kan læses mere om arrangementet, program mv.

 

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber