27. maj 2020

Corona Hjælpepakker - Faste omkostninger

Kompensation for faste omkostninger ved ændring i virksomhedens forhold som følge af omstruktureringer, køb eller salg af aktiviteter mv.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en længe ventet vejledning til hjælpepakken faste omkostninger, som er relevant for virksomheder, som i 2019 eller 2020 har været påvirket af ændring i virksomhedens forhold som følge af omstruktureringer, køb eller salg af aktiviteter mv.


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148Vi modtager mange henvendelser fra medlemmer med spørgsmål om, hvordan situationer med omstruktureringer eller køb eller salg af aktiviteter mv. i virksomheder skal håndteres, når der søges om kompensation via hjælpepakken faste omkostninger.

Vi er i løbende dialog med Erhvervsstyrelsen om hjælpepakkerne og kan oplyse, at styrelsen forventer at publicere en vejledning på området inden for kort tid. Vi bringer nedenfor et uddrag, og vi vil via vores corona-site oplyse foreningens medlemmer, når vejledningen i sin fuldstændige form er offentligt tilgængelig.

Vejledningens titel er Kompensation for faste omkostninger ved ændring i virksomhedens forhold som følge af omstruktureringer, køb eller salg af aktiviteter mv. og indeholder:

 • Overordnede principper
  • Intern omstrukturering (transaktioner under samme parts bestemmende indflydelse)
  • Køb/salg af aktivitet (hvor der ikke er tale om transaktioner under samme parts bestemmende indflydelse)
  • Måling af aktiver/forpligtelser
 • Konsekvenser af overordnede principper
 • Benyttelse af principper i konkrete situationer
  • Koncern-interne transaktioner efter den 1. april 2019 med retsvirkning senest den 9. marts 2020
  • Koncern-interne transaktioner med retsvirkning efter den 9. marts 2020
  • Koncern-eksterne transaktioner fra 1. april 2019 frem til og med den 8. juli 2020
  • Omdannelse fra personlig virksomhed til selskab
  • Salg af aktivitet efter 1. april 2019 til en nystiftet virksomhed, som ikke havde et CVR-nr. senest den 9. marts 2020
 • Dokumentationsmæssige forhold
 • Oversigt over samspil mellem overordnede principper – her kan vi bringe følgende uddrag fra vejledningen:
Situation Købende virksomhed Sælgende virksomhed
Køb af aktivitet (uden for koncernforhold) fra 1. april 2019 frem til og med den 8. juli 2020

Medregner omsætning fra aktivitet i både referenceperiode og kompensationsperioden.

 

Medregner omkostninger for både den realiserede periode og kompensationsperioden.

Medregner ikke omsætning eller omkostninger vedrørende den frasolgte aktivitet.
Køb af aktivitet inden for koncernen, hvor transaktionen har retsvirkning senest den 9. marts 2020.

Medregner omsætning fra aktivitet i både referenceperiode og kompensationsperioden.

 

Medregner omkostninger for både den realiserede perioden og kompensationsperioden.

Medregner ikke omsætning eller omkostninger vedrørende den frasolgte aktivitet.
Køb af aktivitet inden for koncernen, hvor transaktionen har retsvirkning efter den 9. marts 2020.

Medregner ikke omsætning eller omkostninger vedrørende den tilkøbte aktivitet.

 

Dermed udvides loftet på 82,5/110 mio. kr. ikke til de modtagne virksomheder.

Medregner omsætning fra aktivitet i både referenceperiode og kompensationsperioden.

 

Medregner omkostninger for både den realiserede perioden og kompensationsperioden.

 

Loftet på 82,5/110 mio. kr. gælder ”hele” virksomheden som før omstruktureringen.

Fusion af virksomheder uden for koncernen fra 1. april 2019 til 8. juli 2020

Fortsættende virksomhed medregner omsætning fra aktivitet i både referenceperiode og kompensationsperioden.

 

Medregner omkostninger for både den realiserede periode og kompensationsperioden.

 

En virksomhed stiftet efter 9. marts 2020 kan ikke ansøge om kompensation.

Ophørende virksomhed ansøger ikke om kompensation.
Fusion af virksomheder inden for koncernen senest den 9. marts 2020

Fortsættende virksomhed medregner omsætning fra aktivitet i både referenceperiode og kompensationsperioden.

 

Medregner omkostninger for både den realiserede periode og kompensationsperioden.

Ophørende virksomhed ansøger ikke om kompensation.
Fusion af virksomheder inden for koncernen efter den 9. marts 2020 Fortsættende virksomhed medregner omsætning og omkostninger som om, at fusion ikke var foretaget.

Ophørende virksomhed medregner omsætning og omkostninger som om, at fusion ikke var foretaget.

 

Kompensation udbetales til den fortsættende virksomhed, hvis virksomheden er ophørt på udbetalingstidspunktet.

Spaltning af virksomheder uden for koncernen (udspaltning til virksomhed uden for koncernen) fra 1. april 2019 til 8. juli 2020

Modtageren medregner omsætning fra den modtagne aktivitet i både referenceperiode og kompensationsperioden.

 

Medregner omkostninger for både den realiserede periode og kompensationsperioden.

Afgiver/sælger af aktiviteten medregner ikke omsætning eller omkostninger vedrørende den udspaltede aktivitet.
Spaltning af virksomheden inden for koncernen med retsvirkning senest den 9. marts 2020

Modtageren medregner omsætning fra den modtagne aktivitet i både referenceperiode og kompensationsperioden.

 

Medregner omkostninger for både den realiserede periode og kompensationsperioden.

Afgivende virksomhed medregner ikke omsætning eller omkostninger vedrørende den udspaltede aktivitet.
Spaltning af virksomheden inden for koncernen med retsvirkning efter den 9. marts 2020. Modtager ansøger ikke om kompensation.

Afgivende virksomhed opgør omsætning og omkostninger som om, at spaltningen ikke var foretaget.

 

Er afgivne virksomhed ophørt udbetales kompensation til et af de modtagne selskaber.

 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu