25. juni 2020

Corona Hjælpepakker - Faste omkostninger

Kompensation for letfordærvelige varer

Virksomheder kan få kompensation for nedskrivning på letfordærvelige varer. Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en guide og skema til brug for ansøgningen.


Sara Sayk SMV-chef, registreret revisor, cand.merc.aud.
ffn@sfe.qx 3393 9191Virksomheder kan få kompensation for nedskrivninger på letfordærvelige varer, hvis der er mindre end én måned mellem produktionsdato og udløbsdato, og de letfordærvelige varer ikke egner sig til nedfrysning jf. bekendtgørelsens § 5, stk 4.

Erhvervsstyrelsen oplever, at de må afvise en del ansøgninger om kompensation for nedskrivning på letfordærvelige varer, eksempelvis da varen ikke opfylder kriterierne for at være letfordærvelig, at opgørelsen af varerne er uhåndterbar (uklart/uigennemsigtigt) for sagsbehandlerne eller der mangler dokumentation.

Letfordærvelelige varer, jf. bekendtgørelsen, er varer med mindre end én måned mellem produktionsdato og udløbsdato. Det har ingen betydning, hvornår varen er købt, hvorvidt varens holdbarhed forringes hvis emballage åbnes / forsegling brydes eller den allerede har været eksempelvis frosset og optøet en gang og ikke tåler gennedfrysning.

Erhvervsstyrelsen har derfor udarbejdet en guide til, hvilke varer der er omfattet af kompensationsordningen, hvorledes nedskrivningen skal opgøres samt et skema til opgørelsen herfor.

Det understreges, at skemaet skal vedlægges dokumentation i form af bilag for varens indkøb(spris). For at lette sagsbehandlingen oplyser Erhvervsstyrelsen at ansøger tydeligt skal angive, hvilke varelinjer på en given faktura, der er medtaget i skemaet udover den henvisning til bilaget som er angivet i skemaet.  

Guide, skema og liste over varekategorier der kan godkendes / ikke godkendes er samlet i en excelfil, der kan downloades her.

Liste over varekategorier der kan godkendes / ikke godkendes kan downloades separat her.

Den originale artikel fra 24. juni 2020 er opdateret d. 25. juni 2020 med en sproglig præcisering og en ændring af "kan" angive varelinjer til "skal" angive varelinjer jf. opfølgning fra Erhvervsstyrelsen.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu