13. december 2017

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber - Lovgivning og fortolkning

Konklusionens ordlyd i en omvendt vurderingsberetning må ikke afvige fra ordlyden i selskabsloven

Når et selskab udlodder udbytte i andre værdier end kontanter, skal revisor udarbejde en vurderingsberetning. Vær opmærksom på, at konklusionens ordlyd skal være i overensstemmelse med den ordlyd, der fremgår af selskabslovens § 181 henholdsvis § 183, stk. 3. Den formulering, der fremgår af styrelsens notat om udbyttebetaling i andre værdier end kontanter, kan således ikke anvendes.


Jan Brødsgaard Fagkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 3369 1060I Erhvervsstyrelsens notat om udbyttebetaling i andre værdier end kontanter fremgår kravene til indholdet af en omvendt vurderingsberetning:

  1. en beskrivelse af hvert af de aktiver, der udloddes
  2. oplysning om den anvendte fremgangsmåde ved vurderingen
  3. angivelse af værdien af det eller de aktiver, som udloddes, og
  4. erklæring om, at den ansatte økonomiske værdi af de udloddede aktiver højst svarer til den vedtagne udlodning.

Ved en omvendt vurderingsberetning er formålet at sikre, at de aktiver, der trækkes ud af selskabet, ikke reelt er mere værd, end hvad der er besluttet, og hvad der kan rummes inden for de frie reserver. Derfor skal vurderingsberetningen her sikre, at aktivet/aktiverne ikke har en højere værdi end den værdi, der er truffet beslutning om at udlodde. Dette beskytter selskabet, kreditorer og eventuelle minoriteter. (Kilde: Erhvervsstyrelsens notat om udbyttebetaling i andre værdier end kontanter, 8. september 2017, side 9, som kan ses her.)

Vær opmærksom på, at formuleringen i ovennævnte pkt. 4 ikke kan anvendes i konklusionen på en omvendt vurderingsberetning. I stedet skal konklusionen formuleres i overensstemmelse med selskabslovens § 181 (ordinært udbytte) og 183, stk. 5 (ekstraordinært udbytte):

”Det er vores opfattelse, at udbyttebeløbet mindst svarer til den ansatte værdi af de andre værdier end kontanter, der udloddes.”

Denne ordlyd fremgår også af styrelsens vejledning om udbytte i kapitalselskaber, december 2013, som kan ses her

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu