15. juli 2015

Nyheder og pressemeddelelser Pressemeddelelse

Konkurser: Byggeriet står for flest tabte job

Det samlede jobtab ved konkurser i første halvår af 2015 ligger cirka 16 procent højere end i 2014. Byggeri og industri tegner sig for de fleste tabte arbejdspladser, viser ny analyse fra eStatistik udført for FSR – danske revisorer.


Jakob Holm Chefkonsulent
wub@sfe.qx 4193 31695.674 job gik tabt ved konkurser i første halvdel af 2015. Det svarer til en stigning på 16 procent i forhold til første halvår af 2014. Flest job er gået tabt i Bygge og anlæg, hvor 1.251 fuldtidsstillinger er forsvundet. Industrien følger efter med et tab på 831 job.

”Det er første gang i et par år, at vi ser en stigning i antallet af tabte job ved konkurser på et halvår. Og i dette halvår er det så industrien og byggeriet, der holder for. Men jobtabet er samlet set stadig det halve af, hvad konkurserne kostede af arbejdspladser i kriseåret 2010,” siger erhvervspolitisk direktør Tom Vile Jensen, FSR – danske revisorer.

Fordobling af tabte job i industrien
I alt gik 798 flere jobs tabt i første halvår 2015 end i første halvår 2014. Det svarer til en stigning på 16 procent, som primært er trukket af byggeriet og industrien.

”Den lidt kedelige udvikling i industrien og byggeriet kan dække over flere ting. I industrien, hvor jobtabet er fordoblet, kan en del af tabet tilskrives, at de konkursramte virksomheder med beskæftigelse har været større end tidligere. Samtidig kan det skyldes, at industriens jobtab i 2014 historisk set var lavt,” siger direktør i eStatistik, Kent Nielsen.

I andet kvartal af 2015 gik 1.042 virksomheder konkurs. Det samlede antal konkurser i første halvår lander dermed på 2.064, hvilket er 12 procent højere end niveauet sidste år.

Antallet toppede under krisen med omkring 1.600 konkurser pr. kvartal i 2010. Herefter har konkurstallet generelt været nedadgående.

Læs hele undersøgelsen.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu