03. marts 2020

Revision Hvidvask og terrorfinansiering - Hvidvaskloven

Kontantforbuddet temaet i højesteretsdom

Højesteretsdommen af 24. april 2019 i sag nr. 174/2018 er et fortolkningsbidrag til rækkevidden af kontantforbuddet. En bilforhandler sanktioneres ikke med bøde i de tilfælde, hvor samme køber samme dag havde foretaget flere individuelle og tidsmæssigt forskudte kontantkøb på under 50.000 kr., men samlet for 50.000 kr. eller derover på dagen. Det understreges i dommen, at Højesteret ikke kan foretage en selvstændig, men er bundet af Vestre Landsrets, bevisbedømmelse.


Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber