03. januar 2012

Revision Revisornævnet - Mangelfuld kvalitetsstyring - Virksomhedsbøder

Kvalitetskontrol: Revisornævnskendelse om kvalitetsstyring, planlægning og dokumentation


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxKvalitetskontrollen i 2010 har som bekendt givet anledning til en række sager, der af Revisortilsynet er indbragt for Revisornævnet, og hvor Revisornævnet har afsagt kendelse i overensstemmelse med Revisortilsynets påstand. Nogle af de emner, der har været behandlet i 2010-kontrollen, har bl.a. drejet sig om anvendelse af kvalitetsstyringssystemet, revisors planlægning samt dokumentation. Den refererede sag er et eksempel herpå.

Sagen drejer sig om, hvorvidt den indklagede revisionsvirksomhed anvendte sit kvalitetsstyringssystem i fornødent omfang, samt om den medindklagede revisors arbejde var behæftet med fejl og mangler, herunder manglende planlægning, manglende dokumentation og manglende supplerende oplysninger om et ulovligt aktionærlån. 

Læs hele kendelsen på nævnets hjemmeside.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu