28. februar 2022

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber

Kvotekonge sælger ud med stor gevinst

Du kan se DR-nyheden herom, skrevet af Astrid Libor på DR’s hjemmeside. I øvrigt var sagen hovedhistorien i DR 1’s TV Avisen mandag den 14. kl. 21.00. Skønnet over, hvor meget Henning Kjeldsen tjente på kvotesalget, kan nørder se lidt mere om her. Ifølge Henning Kjeldsen skyldes frasalget ”politisk hetz” og sker således før, at de ankede byretsdomme for misbrug af kvoteordningerne er afgjort i landsretten.


Gevinsten ved salget er bedømt ud fra regnskaberne for det nye Gitte Henning Pelagic A/S 2020 (CVR-nr. 41966319) og det ophørsspaltede Gitte Henning A/S 2019 (CVR-nr. 20971134).

I det nye Gitte Henning fremgår det, at kvoterne blev opskrevet ved spaltning:

”Selskabet er stiftet som følge af ophørsspaltning af Gitte Henning A/S pr. 1. januar 2020. I forbindelse med spaltningen blev samtlige aktiver i Gitte Henning A/S opskrevet til dagsværdi jf. gældende lovgivning. Som følge af, at både kvoteandele, fiskefartøjer og øvrige anlægsaktiver løbende var afskrevet over en lang periode, er der derfor, i forbindelse med spaltningen, foretaget væsentlige opskrivninger som har forøget aktivernes bogførte værdi, egenkapitalen og hensættelse til udskudt skat”.

"Væsentlige opskrivninger": Det tør siges! Det fremstår klart ved at sammenstille tallene for 2020 med de tal, der fremgik i 2019 før spaltningen:

  Efter spaltning 2020 Før spaltning 2019
Anskaffelsespris: 2.199 millioner 780 millioner
Bogført værdi 2.144 millioner 710 millioner

 

Efter DR’s aktindsigt er kvoterne i det nye Gitte Henning Pelagic solgt til 2.400 millioner.

Hvis fortjenesten beregnes ud fra anskaffelsesprisen i 2019, er den således på hele 1.420 millioner. Derimod er den kun på 201 millioner ved beregning ud fra den opskrevne anskaffelsespris fra 2020. I begge beregninger er der set bort fra ”genvundne” afskrivninger.

Umiddelbart er det store skøn nok tættest på. Usikkerheden om, hvor langt det er fra, hænger sammen med, om og i hvilket omfang der indgår kvoter fra de selskaber, der var baggrunden for de ankede stråmandsdomme i Byretten i Holstebro.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber