31. oktober 2016

Revision Revisornævnet - Advokatnævnet

Langmodig praksis i sager om efteruddannelse – for advokater

Praksis i sager om utilstrækkelig efteruddannelse er markant mildere i Advokatnævnet end i Revisornævnet. I den omtalte sag får advokaten således en bøde på 20.000 kr. ved genoptagelse af sin anden sag om ikke at have opfyldt kravene om efteruddannelse for henholdsvis perioden 2008-10 og 2011-13.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxSag nr. 2014/2841/CHN blev indbragt af Advokatrådet mod advokaten den 12. september 2014. Advokaten havde efter anklageskriftet ”tilsidesat god advokatskik i henhold til retsplejelovens § 126, stk. 1, og § 15, stk. 1, § 12, stk. 1, § 4, stk. 1, og § 1, i bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige”.

I en kendelse af 3. oktober 2012 var advokaten tidligere blevet pålagt en bøde på 10.000 kr. for ikke at have indberettet eller deltaget i efteruddannelse i den faste treårsperiode 2008-10, ligesom han var blevet pålagt at deltage i de 54 timers efteruddannelse inden den 15. september 2013.

I den oprindelige anden kendelse af 27. februar 2015 i den indbragte sag nr. 2 blev advokaten pålagt en bøde på 40.000 kr. for ikke at have opfyldt pålægget i den første kendelse og heller ikke at have deltaget i efteruddannelse for perioden 2011-13. Advokaten fik en frist på 18 måneder til at deltage i de nu i alt 108 timers manglende efteruddannelse. Tilsidesættelsen af god advokatskik var ifølge nævnet grov.

Denne anden sag blev imidlertid genoptaget på basis af nye oplysninger: Advokaten havde dokumenteret 40 timers efteruddannelse for perioden 2011-13. Nævnet fandt dog stadig, at god advokatskik var tilsidesat, uden at karakterisere tilsidesættelsen som grov. Bøden blev nedsat til 20.000 kr. Fristen til at deltage i de manglende 68 timer – 54 for 2008-10 og 14 for 2011-13 – blev fastlagt til 18 måneder fra kendelsesdatoen den 17. september 2015.

Advokaten havde påkaldt sig retlig vildfarelse: Han havde troet, at registrering af timerne var det samme som indberetning. Advokatnævnet afviste dette som undskyldende element: ”Det må have stået advokat (xxx) klart, at det ikke var tilstrækkeligt at registrere de manglende lektioner, men at lektionerne tillige skulle indberettes på den af Advokatsamfundet anviste måde”.

Den udviste langmodighed med opfyldelse af kravene om efteruddannelse kommer særligt klart frem i den oprindelige kendelse i sag nr. 2. Her var det lagt til grund, at advokaten helt manglede efteruddannelse for to faste treårsperioder. Dette takseredes til en bøde på 40.000 kr. og en frist på 18 måneder til at indhente det forsømte. Umiddelbart giver en sådan praksis nærmest indtryk af, at kravet om løbende efteruddannelse af advokater ikke tages helt alvorligt.

En revisor, der ved en kontrol i 2015 havde manglet samtlige timer for 2009-11 og 2012-14, ville i hvert fald helt sikkert have mistet sin godkendelse.

Sag nr. 2014/2841/CHN

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu