08. december 2016

Ugens kommentar 2016

Lettere adgang til kapital og finansiering: Revisors rolle i finansieringsjunglen

Kommentar, 8. december


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Ugen begyndte med markante meldinger fra den nye erhvervsminister, Brian Mikkelsen, som vil sikre virksomhederne lettere adgang til kapital og finansiering.
Ministeren foreslår konkret, at aktieskatten nedsættes, så det bliver mere attraktivt at investere i og børsnotere vækstvirksomheder i Danmark - et marked svenskerne indtil videre har sat sig på. Desuden vil ministeren undersøge, om Danmark efter svensk forbillede kan indføre en investeringssparekonto, så almindelige mennesker lettere kan investere i aktier og andre værdipapirer, så vi i Danmark i højere grad kan høste fordelene af en stærk aktionærkultur. 

Det giver god mening. Mange danske virksomheder - og især de mindre - er fortsat udfordret i forhold til deres finansiering, og selvom mange nye finansieringsformer og -kilder ser dagens lys i disse år, er det indtil videre de færreste virksomheder, der har taget disse nye muligheder til sig. Men det kommer de til.
Vores analyser peger på, at flere og flere små- og mellemstore virksomheder søger mod alternative finansieringsformer. Simpelthen fordi de har fået afslag i banken. Lån fra familien er det, de fleste søger imod, men professionelle private långivere spiller en stadig stigende rolle – ligesom crowdfunding får stigende interesse fra virksomhederne. 

Derfor er der grund til at kvittere for, at erhvervsminister Brian Mikkelsen foreslår at skabe et mere fleksibelt lånemarked og gøre det mere attraktivt at investere i danske virksomheder. For uden finansiering, ingen investeringer. Og uden investeringer, ingen vækst.

Men det er ikke bare vanskeligt for mange virksomheder at få finansieret deres investeringer. Det er også blevet mere komplekst at finde rundt i den jungle af finansieringsmuligheder, der findes. Hvor mange virksomhedsejere har styr på leasing, factoring, crowdfunding eller de muligheder, der er i vækstfonden? Hvor mange har styr på samspillet mellem disse finansieringsformer og traditionel bankfinansiering? Den opgave kan politikerne ikke hjælpe med.

Her kan revisorerne som professionelle rådgivere til gengæld gøre en forskel. Uafhængig rådgivning om finansiering er essentiel for mange virksomhedsledere. Revisorerne er med deres uafhængighed og store indsigt i virksomhedernes finansielle forhold et oplagt valg til at løfte den opgave. 

Det er baggrunden for, at vi har sat finansiering på dagsordenen ved foreningens årlige SMV-forum den 10. og 11. januar 2017. Her kan du blandt andet høre Danske Bank fortælle om vigtigheden af informative regnskaber ved bankfinansiering og høre Mark Dencker, co-founder af WireDelta, fortælle, hvordan de har brugt revisor som sparringspartner. Vi sætter også spot på de faktorer, der indgår i en kreditrating, og hvilken betydning enkelte elementer i regnskabet kan have herfor.

Jeg håber at se rigtig mange. Revisorerne har en vigtig rolle at spille, når det gælder finansiel rådgivning. Og i den forbindelse må vi ikke glemme betydningen af, at virksomhederne har et revideret regnskab, når det er banken, der står som långiver. Det betaler sig, hvis man vil øge mulighederne for at få det vigtige ’ja’ til finansieringen.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu