14. oktober 2020

Revision Hvidvask og terrorfinansiering - Mistænkelige transaktioner - Underretninger

Lidt om skema til underretninger om mistanke om hvidvask/finansiering af terrorisme

Centrale reguleringer på hvidvask- og terrorfinansieringsområdet er designet efter finansielle virksomheder. Dette gælder også for underretningsskemaet og SØIKs vejledning hertil. I denne nyhed imødekommes behovet for revisorvejledning på nogle få centrale områder for underretninger.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxVi har hørt mange eksempler på kritik af, at skemaet til underretninger er svært at forstå og ikke dækker de situationer, hvor revisor typisk får mistanke. Du kan se SØIKs Brugervejledning goAML Web, version 1.0, her.

Denne vejledning kan bl.a. revisorer anvende. Den er dog, som så meget andet inden for området, mest designet ud fra behovene i den finansielle sektor.

Nedenfor kommenteres nogle få af de hyppigste kritikpunkter set fra en revisors synsvinkel.

Typen af underretning – hvilken er relevant?
Skemaet giver mulighed for valg mellem tre typer af underretninger:

  • STR: Suspicious Transaction Report, eller på dansk underretning om mistænkelige transaktioner
  • SAR: Suspicious Activity Report, eller på dansk underretning om mistænkelige aktiviteter
  • TFR: Terrorism Financing Report, eller på dansk underretning om mistanke om terrorfinansiering.

Hvis der underrettes om mistænkelige transaktioner, skal der gives en række specifikke oplysninger om dem.

I de hyppigst forekommende situationer i revisors praksis vil det ikke være muligt at angive de specifikke oplysninger – f.eks. ofte ved skatte-/momsunddragelse og ulovlige lån. Det er derfor pragmatisk fornuftigt at vælge at klassificere underretningen som en ”mistænkelig aktivitet” og beskrive den verbalt baseret på forholdet.

Er der tale om konstaterede overtrædelser af kontantforbuddet, er der derimod som hovedregel tale om en STR, hvor de oplistede overtrædelser bør anføres. Det samme gælder eksempelvis ved store pengeoverførsler (som regel både ind- og udbetalinger), der giver mistanke om gennemstrømning af kriminelle midler.

Der er krav om angivelse af CPR-nr. i underretningen, hvis modtager af et kapitalejerlån er vores kunde og en person med CPR-nr.

Underretningsindikatorer – hvilke er relevante?
De oprettede specifikke indikatorer er målrettet den finansielle sektor. Derfor ender de fleste underretninger fra revisorer om skatte-/afgiftsunddragelse og ulovlige lån med indikatoren ”andet”.

Henvendelser fra kunder, der ikke accepteres – hvorledes underrettes?
Her skal det i sagens natur vælges, at underretningen vedrører ”ikke min kunde”, og derfor vil den være af typen SAR, da den ikke kan understøttes med en beskrivelse af konkrete transaktioner, men ”kun” med en mistanke afledt af den afviste kundes aktivitet.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu