31. august 2020

Corona Hjælpepakker - Løn

Lønkompensationsordningen stopper - nye ordninger på vej

Lønkompensationsordningen er stoppet og fortsatter udelukkende for virksomheder, der fortsat er lukket ved forbud. Mulighed for arbejdsfordeling træder i stedet.


Sara Sayk SMV-chef, registreret revisor, cand.merc.aud.
ffn@sfe.qx 3393 9191Den midlertidige lønkompensationsordning udfases, det vil sige stopper, som en generel ordning for alle virksomheder.
 
Lønkompensationsordningen fortsætter specifikt for de virksomheder som ved bekendtgørelse har forbud mod at holde åbent og ophører først når forbuddet ophæves.
 
I stedet for lønkompensationsordningen etableres der en ny midlertidige arbejdsfordelingsordning på det private arbejdsmarked.
 
Det er resultatet af Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative og Alternativet om Bedre vilkår til særligt hårdt ramte dele af dansk erhvervs-, idræts- og kulturliv af den 28. august 2020 (herefter Aftalen)
 
Nuværende lønkompensationsordning er stoppet
Den nuværende lønkompensationsordningen ophørte d. 29 august 2020. Ordningen fortsætter ikke med den hidtigere målgruppe, hvor alle private virksomheder kunne søge om ordningen, såfremt de opfyldte de objektive kriterier for ordningen.
 
Ansøgning om udbetaling af lønkompensation skal ske senest d. 20. september 2020.
 
Kompensationsperioden var fra og med d. 9. marts 2020 til og med d. 29. august 2020.
 
Ny lønkompensationsordning for tvangslukkede virksomheder
Det er hensigten at etablere en ny midlertidig lønkompensationsordning for virksomheder, der har forbud mod at holde åbent. Den nye ordning ophører ifølge Aftalen først, når forbud mod at holde åbent ophæves.
 
Målgruppen er de virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelsen om forbud mod at holde åbent.
 
Da det er oplyst i Aftalen, at lønkompensationsordningen "udfases" og først ophører når forbuddet ophæves, forventes det, at ordningens nuværende betingelser fortsætter uændret for den nye midlertidige ordning, men vi må afvente en ny bekendtgørelse for at se de endelige bestemmelser. 
 
Trepartsaftale om en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning på det private arbejdsmarked
 
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået "Trepartsaftale om en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning på det private arbejdsmarked" (herefter Trepartsaftalen).
 
Den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning udmøntes ifølge Trepartsaftalen hurtigst muligt og vil gælde indtil den 31. december 2020 med mulighed for, at etablerede arbejdsfordelinger kan løbe ind i 2021 med en maksimal varighed på 4 måneder.
 
Hovedpunkterne i Trepartsaftalen er:
* Forhøjelse af den maksimale dagpengesats svarende til 23.000 kr. for en fuldtidsledig.
* Forhøjet arbejdsgiverbidrag svarende til et beløb på tre G-dage pr. måned pr. medarbejder, der benytter ordningen.
* Suspension af forbrug af dagpenge
* Ikke-forsikrede personer har mulighed for at indtræde i ordningen
* Mulighed for uddannelse i perioder hvor medarbejderen modtager supplerende dagpenge
* Tid med ledighed under arbejdsfordeling skal udgøre mindst 20 pct og maksimalt 50 pct i gennemsnit over fire uger i forhold til den aftale arbejdstid.
* Medarbejdere der arbejder weekender / færre dage stilles ikke ringere end medarbejdere med en traditionel 37 timers arbejdsuge.
 
Aftale, bekendtgørelse mv.
 

Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative og Alternativet om Bedre vilkår til særligt hårdt ramte dele af dansk erhvervs-, idræts- og kulturliv af den 28. august 2020
(link til pdf-fil på Erhvervsministeriets hjemmeside)

Pressemeddelelse om trepartsaftalen (link til beskæftigelsesministeriets hjemmeside)

Trepartsaftalen (link til pdf-fil på beskæftigelsesministeriets hjemmeside)

Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 (BEK nr 1213 af 17/08/2020) (link til retsinformation)

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu