30. september 2019

Erhvervsret Andre virksomhedstyper - Høringssvar

Lov om ændring af lov om indsamling m.v.

FSR – danske revisorer har den 30. september 2019 afgivet høringssvar til Justitsministeriet i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om indsamling m.v.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxGenerelt støtter FSR - danske revisorer de foreslåede bestemmelser og hensigten om at imødekomme FTAF’s kritik i den seneste rapport fra 2017 om Danmark og her specifikt kritikken vedrørende anbefaling 8 om terrorfinansiering via såkaldte NPO, Non Profit Organizations.

Efter vores vurdering vil ændringerne dog kun styrke terrorforebyggelsen for indsamlinger, der rent faktisk søges tilladelse til.

FSR - danske revisorers høringssvar kan læses her.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber