19. december 2019

Skat Retssikkerhed og etik - Lovgivning/regler

Lovforslaget om indberetningspligt for skatterådgivere, DAC 6, er vedtaget i dag

Skatteministeren fremsatte den 6. november lovforslaget, som medfører indberetningspligt for skatterådgivere, når der rådgives om grænseoverskridende ordninger. Lovforslaget blev vedtaget den 19. december 2019 og træder i kraft den 1. juli 2020.


Louise Egede Olesen Chefkonsulent
yrb@sfe.qx 2132 1838DAC 6, L 49 eller ”Mandatory Disclosure Rules”. Kært barn har mange navne, og i dag har Folketinget vedtaget, at mellemmænd, som rådgiver om grænseoverskridende ordninger, skal indberette om disse til Skattestyrelsen pr. 1. juli 2020.

Loven giver skatteministeren adgang til at udstede en bekendtgørelse, som nærmere skal fastlægge under visse omstændigheder, der skal ske indberetning. Loven er dog en implementering af EU-direktiv, som fastlægger rammerne for indberetningspligten, så der er meget lidt plads til fortolkning fra dansk side.

Reglerne træder i kraft pr. 1. juli 2020, og rådgivning, hvor det første skridt blev gennemført den 25. juni 2018, skal dog også indberettes. Rådgivning, hvor det første skridt blev gennemført mellem den 25. juni 2018 og den 1. juli 2020, skal være indberettet senest den 31. august 2020. Rådgivning, hvor det først skridt blive gennemført den 1. juli 2020 eller senere skal være indberettet inden 30 dage fra dagen efter den dato, hvor rådgivningen er ydet. I praksis vil det betyde, at man har 31 dage til at foretage indberetningen fra rådgivningen er givet. 

FSR - danske revisorer har været fortaler for, at indberetningspligten skal gælde for alle rådgivere, som rådgiver om grænseoverskridende ordninger. Loven blev vedtaget, så alle, der rådgiver om grænseoverskridende ordninger skal indberette, medmindre helt særlige grunde taler for ikke at indberette. Fritagelsen for indberetning vil være, hvor advokaten ved at indberette reelt vil inkriminere klienten eller være i væsentlig risiko herfor.

Loven kan læses her.

Læs FSR's høringsbrev til præhøringen på L 49.  

Læs FSR's brev til Folketingets skatteudvalg.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu