03. juni 2020

Revision Revisornævnet - Advokatnævnet - Bøder 30001 til 99999

Manglende klientkontoerklæring – bøde på 40.000 kr. i Advokatnævnet

Advokaters manglende indsendelse af en klientkontoerklæring afgivet af en godkendt revisor i det gældende standardformat om aftalte arbejdshandlinger er en af typesagerne, som Advokatrådet ofte indbringer for Advokatnævnet. Er der foregående sager, der tillægges gentagelsesvirkning, bliver bøden større – i den nærværende sag således på 40.000 kr.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxSag nr. 2019-3198/HLR blev indbragt af Advokatrådet ved anklageskrift af 20. november 2019. Kendelsen i form af en bøde på 40.000 kr. og et pålæg om indsendelse af klientkontoerklæring for 2018 senest tre uger efter modtagelse af kendelsen blev afsagt af Advokatnævnet den 31. marts 2020.

Anklagen vedrørte manglende indsendelse af klientkontoerklæring for 2018, der senest skulle have været indsendt den 31. marts 2019. Advokaten var blevet rykket ved skrivelser af 13. maj og 14. juni 2019. Advokaten havde hverken reageret på Advokatrådets rykkerskrivelser eller Advokatnævnets efterfølgende henvendelser i sagen.

Advokaten var tidligere blevet ikendt en bøde på 10.000 kr. den 30. maj 2018 og herefter tillægsbøder på 10.000 kr. den 15. august 2018 og den 29. marts 2019, samt en yderligere tillægsbøde på 20.000 kr. den 27. juni 2019.

Kun den første bøde blev tillagt gentagelsesvirkning ved udmålingen af bøden på 40.000 kr., idet der ”ikke kan fastsættes en tillægssanktion til en tillægssanktion”.

Sag nr. 2019-3198/HLR

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu