02. juni 2020

Revision Revisornævnet - Advokatnævnet - Bøder 30001 til 99999

Manglende klientkontoerklæring – bøde på 60.000 kr. i Advokatnævnet

Advokaters manglende indsendelse af en klientkontoerklæring afgivet af en godkendt revisor i det gældende standardformat om aftalte arbejdshandlinger er en af typesagerne, som Advokatrådet indbringer for Advokatnævnet. Er der foregående sager, der tillægges gentagelsesvirkning, bliver bøden større – i den nærværende sag således på 60.000 kr.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxSag nr. 2019-3199/HLR blev indbragt af Advokatrådet ved anklageskrift af 20. november 2019. Kendelsen i form af en bøde på 60.000 kr. og et pålæg om indsendelse af klientkontoerklæring for 2018 senest tre uger efter modtagelse af kendelsen blev afsagt af Advokatnævnet den 31. marts 2020.

Anklagen vedrørte manglende indsendelse af klientkontoerklæring for 2018, der senest skulle have været indsendt til Advokatrådet den 31. marts 2019. Advokaten var blevet rykket ved skrivelser af 13. maj og 14. juni 2019. Advokaten havde hverken reageret på Advokatrådets rykkerskrivelser eller fremkommet med bemærkninger til anklageskriftet over for Advokatnævnet.

Advokaten var tidligere blevet pålagt sanktioner for tilsidesættelser af god advokatskik i 2010, 2011 og 2013. Ved den seneste tidligere kendelse af 16. november 2015 var advokaten blevet pålagt en bøde på 40.000 kr. for en grov tilsidesættelse.

Dette begrundede den udmålte bøde på 60.000 kr.

Sagsnr. 2019-3199/HLR

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu