24. september 2020

Nyheder og pressemeddelelser Pressemeddelelse

Markant forbedrings-potentiale for danske virksomheders klimarapportering

En ny analyse fra KPMG og FSR – danske revisorer viser, at kun få store danske virksomheder rapporterer om deres egen klimapåvirkning efter den internationalt anerkendte rapporterings-standard, Greenhouse Gas Protocol. Det betyder, at virksomhedernes klimadata ikke giver pålidelige pejlemærker for investorer og forbrugere.


Camilla Hesselby Vicedirektør
pur@sfe.qx 2556 4196Kun få store virksomheder rapporterer om deres klimapåvirkning efter Greenhouse Gas Protokollen, der er den internationalt anerkendte rapporteringsstandard for opgørelse af virksomheders drivhusgasudledninger.

Gennemgangen af virksomhederne klimarapportering viser, at 88 procent af de 2.000 største danske virksomheder enten helt har fravalgt at rapportere eller oplyser om deres CO2-udledning efter andre metoder end den dominerende internationale standard på området, Greenhouse Gas Protokollen. Kun 12 procent rapporterer altså på internationalt niveau. Gennemgangen er foretaget ved hjælp af kunstig intelligens og maskinlæring.

Kunder, der ønsker at købe bæredygtigt, har dermed vanskeligt ved at vurdere, om de skal købe virksomhedens produkter eller ej. Investorer mangler viden, når de skal tage beslutninger om grønne investeringer og klimarelaterede finansielle risici. Og potentielle ansatte kan ikke vælge virksomheder fra eller til baseret på deres klimaaftryk.

Robuste klimadata er afgørende i bekæmpelsen af klimafordringer
Skal Danmark og de danske virksomheder for alvor bidrage til at bekæmpe den globale klimakrise, kan det kun ske på grundlag af et robust overblik over deres CO2-udledninger, så man kan følge fremskridtene.  Det er vigtigt, at sådan et overblik er sammenligneligt og valideret. Her kan revisorerne spille en vigtig rolle ved at hjælpe virksomhederne med at bruge de rigtige metoder og validere deres data.

CEO og seniorpartner i KPMG Danmark, Henrik Mulvad, udtaler i forbindelse med analysen:

“Det er helt afgørende, at virksomheder, investorer og politikere har pålidelige CO2-data som grundlag for de vigtige beslutninger, der skal træffes i de næste år. Det kan vi kun, hvis de danske virksomheder forbedrer deres rapportering hurtigst muligt.”

Charlotte Jepsen, administrerende direktør i FSR – danske revisorer udtaler:

”Revisorbranchen har som profession et ideelt og robust rammeværk til at understøtte den grønne omstilling på virksomhedsniveau gennem validering af klimarapportering”.

 

Læs hele analysen: Få store virksomheder rapporterer på klima efter internationale standarder - KPMG og FSR – danske revisorer, september 2020

 

Yderligere information:

Frances Iris Lu, Head of CSR & Sustainability i KPMG: 52150399

Charlotte Jepsen, administrerende direktør, FSR – danske revisorer: 4193 3198

Fakta om analysen

Gennemgangen af de 2.000 største virksomheders seneste redegørelse for reduktion af klimapåvirkning er foretaget af KPMG og FSR – danske revisorer ved brug af kunstig intelligens og maskinlæring. Det er de virksomheder, der er omfattet af lovkravet om CSR-rapportering i årsregnskabslovens § 99 a.

Analysen viser følgende:

  • 240 ud af 2.000 virksomheder rapporterer om deres reduktion af klimapåvirkning efter Greenhouse Gas Protokollens opdeling af CO2-udledninger i scope 1 og 2.
    Ud af de 240 oplyser kun en fjerdedel eksplicit at de bruger GHG Protokollens principper til opgørelsen
     
  • De virksomheder (43 procent), der afser ressourcer til at udarbejde en ekstern CSR-rapport eller henviser til en modervirksomheds klimarapportering, er bedre til at bruge GHG Protokollens principper (6 procent), end de virksomheder (58 procent), der klimarapporterer i selve årsregnskabet (1 procent).
     
  • Blandt sektorerne, der rapporterer mest om scope 1 og 2, befinder IKT og transportbranchens virksomheder sig. 21 procent af IKT-virksomhederne og 18 procent af transportbranchens virksomheder rapporterer deres drivhusgasudledninger opdelt i scope 1 og 2.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber