25. marts 2021

Ugens kommentar

Med genåbningsplanen går vi mod lysere tider

Vi går mod lysere tider – i dobbelt forstand. Vi har netop passeret den dag, hvor dagene bliver længere end nætterne samtidig med, at et bredt politisk flertal tidligere på ugen blev enige om en plan for en genåbning af Danmark.


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Genåbningsplanen er et vigtigt element i at bringe det danske samfund og dansk økonomi tilbage på sporet. Planen skaber grundlag for, at de brancher og virksomheder, der har været ramt af nedlukning og restriktioner, bedre kan planlægge den forestående sæson og drive deres forretning. Det er positivt.

Men selvom Danmark nu åbner op igen betyder det ikke, at behovet for hjælpepakker helt forsvinder. Der er tale om en gradvis genåbning af samfundet, og en række brancher og erhverv vil fortsat være påvirket af restriktioner. Det gælder blandt andet cafeer og restauranter, rejsebranchen og store dele af oplevelsesøkonomien. Virksomheder inden for disse brancher vil fortsat i varierende omfang have behov for økonomisk kompensation.

Andre virksomheder vil være udfordrede, fordi forbrugernes adfærd og efterspørgsel har ændret sig permanent som følge af pandemien. Det samme gælder i et vist omfang også en række underleverandører. Nogle virksomheder står derfor i en situation, hvor deres forretningsgrundlag er forsvundet og arbejdspladser risikerer at gå tabt. Hvis de skal overleve, har de behov for hjælp til at omstille deres forretning til nye områder. Derfor er der også et behov for at gentænke hjælpen til erhvervslivet.

For revisorbranchen og revisorernes kunder indebærer situationen, at der fortsat er pres på kedlerne. Ikke bare med hjælpepakkerne. Vi står midt i revisorernes højsæson. Op mod 60.000 virksomheder har allerede indsendt deres årsregnskab her ved udgangen af første kvartal. Det er samme niveau som de foregående år.

Vi erfarer imidlertid, at det i lighed med sidste år, kan blive en udfordring for mange selskaber med regnskabsafslutning den 31. december at kunne indsende et revideret regnskab inden fristen den 31. maj 2021. For nogle selskaber skyldes tidspresset, at fristen er sammenfaldende med fristerne i COVID-19-hjælpepakkerne. For andre skyldes det, at de enten har aktiviteter i udlandet, hvor det er vanskeligt at fremskaffe regnskabsmateriale, eller at de har vanskeligt ved at afholde generalforsamlingen på grund af forsamlingsforbuddet.

Det tidspres fremgår endnu ikke af tallene for indberetninger, men vi forventer, baseret på de tilkendegivelser, vi har fået fra foreningens medlemmer, at der vil være et forløb i lighed med det, vi så sidste år. Foreningen har derfor - sammen med de store erhvervsorganisationer – anmodet erhvervsministeren om udsættelse af fristen for indsendelse af årsrapporterne med en måned til den 30. juni 2021. Det skal balancere to hensyn: På den ene side ønsker vi, at virksomhederne og deres revisorer har tilstrækkelig tid til at håndtere de akutte COVID-19-relaterede opgaver. På den anden side er det også vigtigt, at der ligger troværdige regnskaber til tiden med tidsmæssig relevant information.

I samme moment og med samme argumentation har vi anmodet skatteministeren om udskydelse af oplysningsfristerne for selvstændigt erhvervsdrivende og selskaber - og herunder betaling af restskat - til den 1. september 2021. Vi afventer fortsat svar på begge henvendelser.

Som sagt vi går mod lysere tider, og vi kan glæde os over, at der ligger en genåbningsplan, som virksomhederne og deres rådgivere kan forholde sig til. Så selvom der ligger en stor opgave i forhold til at få ansøgt om kompensation, indsendt årsregnskaber mv., så  er der er en forventning om, at påsken i år bliver mindre hektisk end i 2020.    

God påske til alle

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber