31. oktober 2022

Nyheder og pressemeddelelser Nyheder

Medlemmer til erstatnings- og taksationskommissionerne søges

Vil du bidrage til arbejdet med at fastsætte erstatninger og kompensationer til minkvirksomheder? Og har du indsigt i revision og regnskab?


Mette Kramshøj Flinker Chefkonsulent
zxs@sfe.qxSå kan du nu søge om at komme på Fødevarestyrelsens liste over medlemmer til erstatnings- og taksationskommissioner til behandling af sager om erstatning og kompensation til minkvirksomheder og visse følgeerhverv.

Regeringen og aftalepartierne bag den politiske aftale om erstatning til minkvirksomheder og følgeerhverv lægger vægt på, at erstatning og kompensation udbetales hurtigst muligt. Der er derfor oprettet to medlemslister; a) én til erstatnings- og taksationskommissionerne og b) én til overerstatnings- og taksationskommissionerne.

Dine kompetencer

  • Indsigt i revision og regnskab

og/eller

  • Indsigt i vurdering af ejendomme, driftsmidler, inventar, m.v.
  • Indsigt i minkproduktion, pelsindustri, fodervirksomhed m.v.

Honorar

Medlemmerne i kommissionerne udbetales 2.500,- kr. pr. mødedag samt dækning af transportudgifter.

Had gør du?

Send en mail med dit navn, kontaktoplysninger, uddannelsesbaggrund og CV til FSR – danske revisorer på mkf@fsr.dk. Fristen er den 14. november 2022. Du vil herefter blive indstillet til optagelse på medlemslisten. Medlemmer til erstatnings- og taksationskommissionerne udpeges af ministeren for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Har du spørgsmål?

Eventuelle spørgsmål vedrørende kommissionerne, bekendtgørelsen om erstatnings- og taksationskommissioner og overerstatnings- og taksationskommissioner eller den politiske aftale kan rettes til enhedschef Merete Roos, Fødevarestyrelsen, Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri på telefon 72 27 68 90.

Du kan også læse mere om kommissionerne her:

Bekendtgørelse om erstatnings- og taksationskommissioner og overerstatningsog taksationskommissioner til behandling af sager om erstatning og kompensation til minkvirksomheder og visse følgeerhverv 

Notat fra Fødevarestyrelsen

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber