09. maj 2019

Revision Hvidvask og terrorfinansiering

Mere fokus på hvidvask i finansielle virksomheder

Finanstilsynet konkluderer, på baggrund af en række inspektioner, at ledelser i finansielle virksomheder ikke har haft tilstrækkelig fokus på at undgå hvidvask og terrorfinansiering.


I perioden medio 2017 til ultimo 2018 har Finanstilsynet foretaget 55 hvidvaskinspektioner. På denne baggrund konkluderes det, at ledelser ikke tillægger hvidvask nok opmærksomhed. De fleste finansielle virksomheder er opmærksomme på, at de er risikozonen for at blive brugt til hvidvask eller terrorfinansiering. Imidlertid har ledelserne ikke altid haft fokus på, hvad de i praksis selv kan gøre for at leve op til hvidvaskreglerne. 

Efter gældende regler skal ledelsen på baggrund af en risikovurdering overveje virksomhedens organisering, systemer og procedure samt interne kontroller, der kan forebygge terrorfinansiering og hvidvask. 

Finanstilsynet peger på, at ikke alle finansielle virksomheder gør nok for at sikre overholdelse af hvidvaskreglerne, hvilket også afspejles i antallet af reaktioner. Finanstilsynet fremhæver følgende hyppige overtrædelsestyper:

  • Opgaver udføres ikke på et risikobaseret grundlag.
  • Risikovurderinger er ikke tilstrækkelige.
  • Politikker er ikke tilstrækkeligt operationelle.
  • Procedurer er ikke tilstrækkeligt gennemarbejdede.
  • Kundekendskabsprocedurer er ikke tilstrækkelige.
  • Kunder og transaktioner bliver ikke tilstrækkeligt overvåget.
  • Korrespondentbanker bliver ikke tilstrækkeligt vurderet.
  • Funktionsadskillelse er ikke tilstrækkelig.

Finanstilsynet bemærker, at overholdelse af lovgivning om hvidvask og terrorfinansiering generelt opprioriteres i virksomhederne også på ledelsesplan.

Læs hele rapporten her.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu