31. august 2020

Corona Hjælpepakker - Faste omkostninger

Midlertidig og målrettet kompensationsordning for faste omkostninger forlænges og forbedres

Den midlertidige og målrettede kompensationsordning for faste omkostninger forlænges til d. 31. oktober 2020 og forbedres, så flere virksomheder omfattes.


Sara Sayk SMV-chef, registreret revisor, cand.merc.aud.
ffn@sfe.qx 3393 9191Den midlertidige og målrettede kompensationsordning for faste omkostninger forlænges fra det nuværende 31. august 2020 til og med 31. oktober og den forbedres, så flere virksomheder bliver omfattet kompensationsordningen.
 
Det er resultatet af Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative og Alternativet om Bedre vilkår til særligt hårdt ramte dele af dansk erhvervs-, idræts- og kulturliv af den 28. august 2020 (herefter Aftalen)
 
"Gammel" kompensationsordning for faste omkostninger er stoppet
Den "gamle" kompensationsordning for faste omkostninger ophører d. 31. august 2020. Ordningen fortsætter ikke, men er blevet erstattet af den midlertidige og målrettede ordning for faste omkostninger, der nu er blevet forlænget og forbedret. 
 
Ansøgning om kompensation for "gammel" ordning skal ske senest d. 30. september 2020.
 
Kompensationsperioden var fra og med d. 9. marts 2020 til og med maksimalt d. 8. juli 2020.
 
Midlertidig og målrettet kompensationsordning for faste omkostninger forlænges og forbedres
Det er hensigten med Aftalen, at kompensere de private virksomheder, der fortsat er omfattet af restriktioner.
 
De fire restriktioner er:
* Forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler (forbud mod at holde åbent)
* Forsamlingsforbud på over 500 personer
* Grænselukninger
* Udenrigsministeriets rejsevejledning
 
 
Målgruppen for ordningen er uændret virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelsen om forbud mod at holde åbent samt virksomheder jf specfikke krav i den nugældende bekendtgørelse.
 
Følgende lempelser indføres:
* Krav om andel af omsætning for udenlandske kunder udgår
* Øget adgang til kompensation for underleverandører til aflyste arrangementer
* Øget adgang til kompensation for nedskrivninger på varer for virkosmheder der har forbud mod at holde åbent
* Underleverandører til tvangslukkede virksomheder får mulighed for delvist at blive omfattet.
 
Ovenstående lempelser indføres fra d. 9. juli 2020, så de kommer også til gælde for den nuværende midlertidige målrettede ordning.
 
Ordningen ophører ifølge Aftalen d. 31. oktober 2020. 
 
Det er i Aftalen oplyst, at kompensationsordningen vil blive forlænget maksimalt til d. 31. december 2020 såfremt restriktionerne, der ligger til grund for kompensationsordningen fortsat er gældende. 
 
Ifølge Aftalen vil virksomhederne ikke længere kunne få kompensation, hvis én eller flere af de fire restriktioner ophører. Der kan dog gives kompensation i op til en måned efter, at forbuddet mod at holde åbent er ophørt under samme  betingelser som for den gældende, målrettede ordning for faste omkostninger, dog maksimalt frem til og med den 31. december 2020.
 
Forlængelsen og forbedringer kræver at der udstedes en ny bekendtgørelse og at ordningen statsstøttegodkendes, hvorfor de endelige betingelser ikke ligger fast pt.
 
Aftale, bekendtgørelse mv.
 

Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative og Alternativet om Bedre vilkår til særligt hårdt ramte dele af dansk erhvervs-, idræts- og kulturliv af den 28. august 2020
(link til pdf-fil på Erhvervsministeriets hjemmeside)

Nyhed om Aftalen (link til Erhvervsministeriets hjemmeside)

Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 (BEK nr 1213 af 17/08/2020) (link til retsinformation)

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu