02. september 2020

Revision Hvidvask og terrorfinansiering

Midt i coronaperioden: to ajourføringer af revisorloven med hvidvaskrelevans

De ventede ændringer af revisorloven er kommet op af mølposen og er nu offentliggjort. Især er der nyt om hvidvaskregler: gebyr for tilsyn samt mulighed for indbringelse af revisorer og revisionsvirksomheder. Samt om offentliggørelse af navn ved sanktioner over advarselsniveauet i Revisornævnet.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxÆndringerne blev gennemført i to love.

L 2020 642: FT 2020/2021 (lovforslag 110a), der især indeholdt:

  • Tilføjede bestemmelser om, at sager om revisorers og revisionsvirksomheders egen overholdelse og rådgivning af klienter om deres overholdelse af hvidvaskloven kan undersøges af Erhvervsstyrelsen og eventuelt føre til indbringelser for Revisornævnet.
  • Bestemmelser om rapportering til PIE-revisionsudvalg/øverste ledelsesorgan om resultater af offentlig kvalitetskontrol, Erhvervsstyrelsens undersøgelser samt sager for Revisornævnet, der ikke er indbragt af PIE-virksomheden selv.
  • Genindførelse af oplysning om navne ved revisornævnssanktioner over advarselsniveauet.

Loven trådte i kraft 1. juli 2020 på de nævnte punkter. Herunder forudsætter den udvidede adgang til indbringelse for Revisornævnet, at forseelsen ligger efter 1. juli 2020.

L 2020 643: FT 2020/21 (lovforslag 110b), der alene vedrørte indførelse af gebyrfinansiering af hvidvasktilsyn. Ikrafttræden, og dermed Erhvervsstyrelsens hjemmel, er 1. januar 2021. For 2020 opkræves der gebyrer med hjemmel i finansloven.

Du kan se lovene her:

L 2020 642
L 2020 643

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu