18. december 2018

Nyheder og pressemeddelelser Nyheder

Mindre stigning i prisen - markant fald i optaget på HD-uddannelserne

FSR – danske revisorer holder fortsat fokus på omkostningerne på en HD-uddannelse, men sætter nu også fokus på antal studerende der optages på HD-uddannelserne. Prisen for en HD-uddannelse er stort set uændret, mens der ses et markant fald i antal optagne.


Sara Sayk SMV-chef, registreret revisor, cand.merc.aud.
ffn@sfe.qx 3393 9191En analyse af prisudviklingen af HD-uddannelsen på de fire danske universiteter i efteråret 2017, der udbyder HD-R, viser, at alle udbyderne undtaget én har valgt at holde samme pris for studieåret 2017/18 som sidste år. Det er dog en mindre prisstigning på fire pct.

Analysen viser også i år optaget på HD-uddannelserne for årene 2014/15 til 2017/18. Det gennemsnitlige billede viser et markant fald i perioden for antal optagne på studiet.

Prisen på HD-uddannelserne
Copenhagen Business School (CBS) er den eneste uddannelsesinstitution, der har valgt at hæve prisen på HD-uddannelsen, og de udbyder dermed i år den dyreste HD-uddannelse. HD 1. del og HD 2. del er tilsammen steget med 4.200 kr., hvilket er en prisstigning på 3,9 pct.

Syddansk Universitet (SDU) udbyder den næstdyreste HD-uddannelse på 108.200 kr. mens Aarhus Universitet (AU) ligger på kr. 96.000 for en samlet HD-uddannelse og Aalborg Universitet (AAU) udbyder den billigste HD-uddannelse på kr. 93.000. Det giver en prisforskel på cirka 36 pct. mellem den dyreste samlede HD-uddannelse på CBS og den billigste på AAU.

Ifølge chefkonsulent i FSR – danske revisorer, Sara Sayk, er det interessant at blive ved med at følge priserne på HD-uddannelsen, da der tidligere har været væsentlige prisstigninger, og der har været meget fokus på betalingsuddannelser, efter cand.merc.aud.-uddannelsen på deltid også er blevet en betalingsuddannelse. Det forventes dog, at cand.merc.aud. med sommeroptag 2018 vil blive udbudt på alle landets fire universiteter, der i dag udbyder cand.merc.aud.-uddannelsen, vil udbyde den som erhvervskandidat.

”Prisen for HD-uddannelsen kan selvfølgelig have betydning for revisionsvirksomhedernes lyst til at videreuddanne deres medarbejdere hele vejen fra elev eller trainee og til statsautoriseret revisor. Med indførelsen af cand.merc.aud. som erhvervskandidat fra sommeroptag 2018 har politikerne netop forstået at et miks af højt teoretisk uddannelsesniveau og praktisk erfaring er efterspurgt i samfundet og det vil være en uheldig udvikling, hvis færre revisormedarbejdere tager en HD-uddannelse begrundet i, at det er en dyr uddannelse”, siger Sara Sayk, chefkonsulent i FSR - danske revisorer.

Optag på HD-uddannelsen
Samlet set er antal optagne på de tre største udbydere af HD-uddannelsen, CBS, AU og SDU, faldet mærkbart i perioden 2014/15 til 2017/18, og for SDU’s vedkommende i perioden 2014/15 til 2016/17.

AU’s optag er i perioden næsten halveret fra 1.709 antal optagne i 2014/15 til 882 antal optagne i 2017/18. CBS’ optag i perioden er faldet med 16 pct. fra 1.446 antal optagne i 2014/15 til 1.208 antal optagne i 2017/18. SDU’s optag er faldet med seks pct. fra 579 optagne i 2014/15 til 546 optagne i 2016/17.

AAU har som de eneste oplevet en mindre stigning i antal optagne på HD-studiet på fire pct. fra 199 antal optagne i 2014/15 til 216 antal optagne i 2017/18.

I 2017/18 udgjort antal optagne fra AAU seks pct. af det samlede optag.

Samlet set har der fra 2014/15 til 2017/18 været et fald på omkring 30 pct. i antal optagne på HD-studiet, når der ses bort fra antal optagne på SDU, der ikke har oplyst antal optagne i 2017/18.

”Vi ser et markant fald i antal optagne på HD-uddannelsen. Det kan skyldes, at uddannelsesmønstrene i revisorbranchen ændrer sig, og der bliver ansat medarbejdere på et højere uddannelsesniveau, der ikke har behov for en HD-uddannelse", siger Sara Sayk og fortsætter: "Tallene og udviklingen er interessante og vi vil følge udviklingen i antal optagne på HD-studiet."

Læs hele analysen her.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu