07. januar 2022

Corona Hjælpepakker - Generelt

Mink – ansøgning om erstatning og kompensation

Minkavlere kan indsende en blanket til Fødevarestyrelsen, hvor de ansøger om erstatning og kompensation ved permanent nedlukning af deres minkvirksomhed eller midlertidig lukning af minkvirksomheden, indtil det midlertidige forbud mod hold af mink ophører. Blanketten skal udfyldes senest den 1. april 2022 på virk.dk. Der skal vedlægges en revisorerklæring.


Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber