21. november 2017

Skat Moms told og afgifter - FSR mener Skatteudvalget og fortolkninger

Moms- og skattetjek – revisors arbejdshandlinger

Skatteministeriets arbejdsgruppe har nu godkendt listen med arbejdshandlinger i forbindelse med det nye Moms- og skattetjek. FSR – danske revisorer afholder faglige kurser om det nye tjek i december 2017 og januar 2018.


Louise Egede Olesen Chefkonsulent
yrb@sfe.qx 2132 1838Moms- og skattetjekket er en ny ydelse, som en uafhængig godkendt revisor udfører for virksomheder. Det nye tjek adskiller sig fra revisorers eksisterende ydelser, da erklæringen retter sig mod moms- og skatteforhold.

FSR – danske revisorer afholder sammen med SKAT faglige infomøder om det nye tjek på følgende dage:

  • Mandag d. 11. december kl. 9-11 (Roskilde)
  • Onsdag d. 17. januar kl. 15-17 (Horsens)

Revisors erklæring

Ydelsen består i en assistanceerklæring ISRS 4410 til opstilling af virksomhedens selvangivelse, samt en yderligere række aftalte arbejdshandlinger. Revisorens arbejdshandlinger udføres i overensstemmelse med den internationale standard ISRS 4400. Arbejdshandlingerne udføres som aftaleforhold mellem revisoren og den pågældende virksomhed, men revisoren kan ikke begrænse de specificerede arbejdshandlinger, der er aftalt mellem SKAT og FSR – danske revisorer.

Som en del af den godkendte revisors arbejde med Moms- og skattetjekket påser revisoren, at ledelsen korrigerer eventuelle fejl eller mangler, der afdækkes i forbindelse med udførelsen af de aftalte arbejdshandlinger forud for afgivelsen af sin erklæring.

Erklæringen i forventet udgave kan ses her

Bemærk, at den endelige udgave offentliggøres på SKATs hjemmeside i løbet af december.

Revisors arbejdshandlinger

Revisoren skal foretage arbejdshandlinger inden for de 11 områder, som SKAT har identificeret som risikoområder for virksomheder. Listen er udarbejdet i Skatteministeriets arbejdsgruppe, som FSR – danske revisorer har deltaget i. Arbejdshandlingerne er tilrettelagt med henblik på at reducere risikoen for fejl og korrigere eventuelle fejl, som måtte afdækkes i den opdragsgivende virksomheds selvangivelse. Revisorens arbejdshandlinger er godkendt i Skatteministeriets arbejdsgruppe og lægges ligeledes op på SKATs hjemmeside til reference i december.

Listen med arbejdshandlinger for moms- og skattetjek 2017 finder du her

Som det fremgår, vil listen tillige blive offentliggjort på SKATs hjemmeside i løbet af december.

SKAT udsender praktiske vejledninger omkring deltagelse i ordningen

Skattemyndighederne udarbejder en vejledning til de virksomheder og revisorer, som ønsker at være en del af ordningen. Vejledningen vil fra december være tilgængelig på SKATs hjemmeside. Moms- og skattetjekket igangsættes i første omgang som en frivillig forsøgsordning den 1. januar 2018 for indkomståret 2017 og evalueres løbende.

Læs også Skatteministeriets pressemeddelelse om Moms- og skattetjekket her

Virksomhedernes fordele ved at deltage i ordningen

Skattemyndighederne tilbyder de deltagende virksomheder følgende fordele:

  • Hotline til særlig afdeling hos skatteforvaltningen.
  • Fast track-ordning ved henvendelser til skatteforvaltningen og gennemsigtighed ved skattemyndighedernes sagsbehandling.
  • Proaktiv indsats fra skatteforvaltningens side inden udsendelsen af første foreløbige fastsættelse eller første rykker.
  • Mulighed for, at virksomheden kan vise offentligheden, at den deltager i ordningen.
  • Mulighed for, at skatteforvaltningen telefonisk forklarer et forslag til afgørelse, inden der træffes endelig afgørelse.
  • Fremskyndet sagsbehandling ved ligning.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu