20. maj 2020

Corona Hjælpepakker - Faste omkostninger

Nedjusterede kompensationsbeløb

Virksomhederne modtager udbetalinger for kompensation for faste omkostninger, men en del af kompensationsbeløbene er nedjusteret i forhold til det ansøgte. Vi er i dialog med Erhvervsstyrelsen.


Sara Sayk SMV-chef, registreret revisor, cand.merc.aud.
ffn@sfe.qx 3393 9191Vi har erfaret, at mange virksomheder i disse dage har modtaget udbetalinger for kompensation for faste omkostninger. Men en del af disse har oplevet at få deres kompensationsbeløb nedjusteret i forhold til det ansøgte, og begrundelsen er ofte "mangelfuld dokumentation".

Vi er i dialog med Erhvervsstyrelsen om de stillede dokumentationskrav, herunder mængden af dokumentation samt dokumentationskvaliteten. 

Tilbagemeldinger fra medlemmerne vidner om, at der ikke opnås ensartede svar, hvis virksomheder eller revisor taler med virksomhedsguidens hotline, hvor der eksempelvis både er udtrykt ønske om at alle bilag uploades og at alle bilag ikke uploades.

I vores dialog med Erhvervsstyrelsen har styrelsen særligt nævnt vigtigheden af god dokumentationskvalitet, det vil sige, at det uploadede materiale i ansøgningen skal være læsbart og det umiddelbart nemt skal kunne ses, hvad den uploadede dokumentation vedrører og hvor relevante beløb fremgår. Mange siders kontoudtog hvor styrelsens sagsbehandlere selv skal finde de rette oplysninger, er for styrelsen ikke en opfyldelse af dokumentationskravet og i sådanne tilfælde bliver beløbet i ansøgningen ofte afvist.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en dokumentationshåndborg til virksomhedernes ansøgning om kompensation for faste omkostninger. Find den her.

Mange medlemmer henvender sig også om at omkostninger til revision og bogholderi bliver afvist, selvom der er tale om omkostninger til aktiviteter, som virksomhederne lovmæssigt er forpligtede til at overholde. Der er også tale om faste tilbagevendende omkostninger. Og det fremgår af styrelsens egen vejledning, at omkostningstypen er en "fast omkostning". Vi er i dialog med styrelsen for at forstå, hvorfor dette sker gentagende.  Læs mere her om behandling af revisoromkostninger i hjælpepakken.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu