19. marts 2018

Regnskab Internationalt - EFRAG

Nedskrivning af goodwill - europæiske forslag til enklere regnskabsregler

Flere forslag til, hvordan retningslinjer for værdiforringelsestest kan forenkles, er fremført via regnskabsorganisationen EFRAG.


Jan Brødsgaard Fagkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 3369 1060Retningslinjerne for nedskrivning af goodwill i henhold til de internationale regnskabsstandarder er ganske komplekse. Der skal således udføres værdiforringelsestests hvert år, også selv om der ikke er indikation på værdiforringelse.

Som et led i de overvejelser, der pågår for at forenkle retningslinjerne, har den europæiske rådgivende regnskabsorganisation, EFRAG, indsamleteuropæiske holdninger og forslag til bedre retningslinjer for nedskrivninger som følge af værdiforringelse af goodwill.

Blandt de fremførte forslag er, at fremtidige omstruktureringer skal kunne indgå ved beregningen af brugsværdien af goodwill og at det bør tillades at benytte en diskonteringsfaktor opgjort efter skat. Der er også en vis støtte til at indføre en forudgående kvalitativ vurdering af sandsynligheden for en værdiforringelse - en såkaldt "step zero" - i forbindelse med en værdiforringelsestest. Dette vil kunne reducere omkostningerne ved anvendelse af retningslinjerne i de situationer, hvor risikoen for, at der foreligger en værdiforringelse vurderes at være ganske fjern.

EFRAG modtog 22 høringssvar fra interessenter rundt om i Europa, herunder fra den europæiske revisororganisation, Accountancy Europe, som FSR - danske revisorer er medlem af.

Budskaberne fra EFRAG vil nu indgå i IASB's overvejelser om en mere simpel model for værdiforringelse af aktiver. jf. IAS 36, uden at det må gøre regnskabsaflæggelsen af disse komplekse situationer mindre robust.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu