22. november 2017

Regnskab Finansielle Selskaber - Lovgivning og fortolkning

Nedskrivningsreglerne i regnskabsbekendtgørelsen om kreditinstitutter tilpasses IFRS 9

Regnskabsbekendtgørelsen for kreditinstitutter er ændret, så kreditinstitutterne fremover vil nedskrive mere og tidligere end i dag. Det bidrager til at opretholde en robust finansiel sektor i Danmark og skaber et mere præcist billede af den økonomiske udvikling i virksomhederne.


Reglerne udspringer af den nye internationale regnskabsstandard for værdiansættelse af finansielle aktiver, IFRS 9. De danske regnskabsregler i Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse er blevet tilpasset, så de danske regler fortsat er forenelige med internationale standarder. De nye regler træder i kraft den 1. januar 2018. Reglerne skal således anvendes første gang ved aflæggelse af regnskab for 1. kvartal 2018.

Tilpasningen af bekendtgørelsen påvirker særligt bilag 10, som er erstattet med et nyt. Det nye bilag 10 findes i ændringsbekendtgørelsen BEK nr. 1043 af 05/09/2017.

En uofficiel sammenskrivning af den eksisterende og nye bekendtgørelse vil snarrest muligt være tilgængelig på Finanstilsynets hjemmeside.

Læs hele Finanstilsynets notet her

Læs BEK nr. 1043 af 05/09/2017 her

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu