18. marts 2021

Ugens kommentar

Nødvendig omstilling kræver investeringer

Midt i forhandlingerne om yderligere genåbning af det danske samfund er der blandt de politiske partier en øget opmærksomhed på de mindre virksomheder - heriblandt især iværksættere og små selvstændige.


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Det skyldes blandt andet, at mange af disse virksomheder har været hårdt ramt af nedlukningen og restriktionerne og ikke i samme grad som de større virksomheder har en økonomisk buffer at stå imod med.

Desuden er det også de mindre virksomheder og især de nystartede, der bliver mødt med de strengeste krav til sikkerhedsstillelse i banken og har sværest ved at skaffe finansiering, hvad enten det handler om den kort- eller langsigtede. Det viser flere af foreningens analyser.

Langs størstedelen af de danske virksomheder er små eller mellemstore. De udgør rygraden i dansk erhvervsliv. En stor del af den økonomiske vækst i samfundet kommer derfor fra den gruppe af virksomheder, og det er vigtigt at de har gunstige vækstbetingelser.

I den aktuelle situation, hvor coronakrisen stadig har sit stramme greb om økonomien, er det vigtigt at tænke både kort- og langsigtet.

Der er uden tvivl en lang række virksomheder – både store og små – som fortsat har behov for at trække på Folketingets hjælpepakker. Samtidig kommer der - post corona - til at skulle ske en genopretning af økonomien, som blandt andet vil rumme en omstilling af dele af erhvervslivet, som reaktion på nye forbrugs- og adfærdsmønstre hos borgere og virksomheder. En sådan omstilling kræver investeringer, og det er i den forbindelse relevant at se på, om incitamenterne er stærke nok og investeringsmiljøet er attraktivt nok.

Allerede i dag eksisterer der mange muligheder for både iværksættere og mindre virksomheder. Vækstkautionsordningen i Vækstfonden, adgang til at straksafskrive investeringer op til et vist beløb, tilskud via den såkaldte omstillingspulje med flere. Disse ordninger rummer gode muligheder, men flere peger på, at der er behov for yderligere initiativer. Vil man sætte ekstra gang i investeringerne, kunne det for eksempel overvejes at forhøje bundfradraget for straksafskrivninger. Det vil givet vis have en pæn effekt på investeringslysten, fordi det forbedrer likviditeten her og nu.

Ved siden af coronakrisen er der en række andre udfordringer, som også kræver en omstilling af økonomien. Mest påtrængende er udfordringerne med klimaet, som kræver en omfattende transition af store dele af økonomien, hvis vi skal indfri de politiske ambitioner om CO2-neutralitet. Men også den  demografiske udvikling, som kræver at produktiviteten skal øges, hvis vi skal fastholde det høje velstands- og velfærdsniveau, kræver handling. Erhvervslivet spiller en vigtig rolle i denne omstilling, som betyder at mange virksomheder kommer til helt eller delvist at gentænke deres forretningsmodel.

I den forbindelse vil mange virksomheder have gavn af professionel rådgivning. Skattelovgivningen giver i dag ikke fuld adgang til at fradrage bistand fra rådgivere i den skattepligtige indkomst, når det vedrører rådgivning om virksomhedens muligheder for at skabe yderligere indkomst. Mindre virksomheder kan derfor være tilbageholdende med at anvende den form for rådgivning, når der er tvivl om adgangen til fradrag. Det kunne for eksempel håndteres ved at give adgang til at fradrage udgifter til rådgivning, som er brugt til at omstille eller omstrukturere forretningen.

I første omgang handler det imidlertid om at få vaccineret befolkningen og styr på smitten, så genåbningen af samfundet kan tage fart. Det er forudsætningen for at kunne begynde at se fremad og tale om genopretning og mere langsigtede initiativer.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber