09. september 2015

Nyheder og pressemeddelelser Nyheder

Novo Nordisk bag årets bedste årsrapport

Årsrapporten fra Novo Nordisk er en inspirationskilde for både danske og udenlandske selskaber. Derfor har dommerkomiteen valgt den som årets bedste blandt årsrapporterne fra de 140 største danske virksomheder.


Jakob Holm Chefkonsulent
wub@sfe.qx 4193 3169Årsrapporten fra Novo Nordisk beskriver strategi og udvikling. Den giver en kort og præcis gennemgang af udviklingen i 2014 og forventningerne til 2015.  Dommerpanelet synes, at Novo Nordisk har udarbejdet en teknisk god årsrapport, som tjener som forbillede for andre. Der er god beskrivelse af, hvor langt man er nået med at få godkendt kommende produkter og de langsigtede mål for virksomheden.

Det er fjerde år i træk at DI og FSR – danske revisorer uddeler prisen. Det skete ved en konference i Industriens Hus onsdag eftermiddag.

CFO Jesper Brandgaard, Novo Nordisk:
”Vi er glade for at få denne anerkendelse af vores arbejde. Vi ønsker at give regnskabslæsere klar og konsistent kommunikation om, hvordan Novo Nordisk skaber værdi, og derfor bruger vi også kræfter på konstant at udvikle både ledelsesberetning og regnskab med øje for læserens informationsbehov, ændrede myndighedskrav og feedback som denne pris er et eksempel på."

Dommerpanelet fremhæver også kvaliteten af noterne – det regnskabstekniske niveau – kombineret med en god gruppering efter væsentlighed understøttet af gode kommentarer og beskrivelser af anvendt regnskabspraksis, usikkerhed og skøn. Især den første notegruppe om salget, herunder eksempelvis beskrivelserne af salg og rabatordninger, fremhæves af dommerpanelet. 

Ifølge dommerkomiteen var der et meget tæt løb blandt de nominerede til prisen, som foruden tidligere års vindere – Carlsberg, ISS og DSV - også talte Arla og TDC. Novo Nordisk var ikke bedst på alle områder, men samlet set var virksomhedens årsrapport den bedste i dette års felt.

Direktør Tine Roed, Dansk Industri:
”Novo Nordisk og de øvrige nominerede er alle eksempler på, at danske selskaber kan være toneangivende i forhold til at påvirke international regnskabspraksis. Samtidig er deres regnskaber en god inspirationskilde for andre danske selskaber. Vi har i år set flere eksempler på virksomheder, der har været inspireret af tidligere vindere. Det viser værdien af at fremhæve de gode eksempler.”

Adm. direktør Charlotte Jepsen, FSR – danske revisorer:
”Tilliden til det danske børsmarked er afhængig af, at selskaberne kommunikerer klart og gennemsigtigt. Højere gennemsigtighed sikrer et godt beslutningsgrundlag for regnskabsbrugerne og er med til at understøtte den høje tillid til dansk erhvervsliv, som er helt central for den økonomiske vækst. Vinderne er eksempler på virksomheder, der driver en udvikling af årsrapporterne, som i sidste ende kommer regnskabsbrugerne til gavn. Novo Nordisk, Genmab, Parken og Schouw & Co har i år gået den ekstra mil og styrket gennemsigtigheden, og det fortjener stor anerkendelse.”

Årets specialpriser til Genmab, Parken og Schouw & Co
Årsrapportprisen sætter også fokus på, hvilke virksomheder, som udmærker sig på udvalgte områder i årsrapporten, som har særlig interesse for regnskabslæserne. Derfor uddeler DI og FSR – danske revisorer også tre specialpriser, der fremhæver virksomheder, som skiller sig ud på disse områder.

 • Specialpris 1: Årsrapporten på 10 minutter
  Vinder:  Genmab

   
 • Specialpris 2: Nedskrivningstest
  Vinder: Parken Sport og Entertainment

   
 • Specialpris 3: Bedste eksempel fra Small/Mid-cap Regnskab
  Vinder: Schouw & Co.