05. januar 2022

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

Revisorerne har en vigtig rolle i erhvervslivets digitale omstilling

Regeringen lancerede i foråret 2021 et såkaldt digitaliseringspartnerskab, hvor regeringen inviterede dansk erhvervsliv, organisationer og eksperter til at komme med idéer til, hvordan Danmark skal udnytte digitaliseringens muligheder i fremtiden. Øget digitalisering og bedre udnyttelse af data er en central forudsætning for at skabe vækst, velstand og grøn omstilling herhjemme. Resultaterne af partnerskabet blev lagt frem for nylig og indeholder 46 konkrete anbefalinger til at gøre Danmark mere digital. Et vigtigt fokus i indsatsen er at løfte de små og mellemstore virksomheder (SMV’er) til at blive verdens mest digitale og produktive virksomheder. Det er en vigtig, men ikke helt enkel opgave.


Af Lars Kronow, formand for FSR – danske revisorer, og Camilla Hesselby, konstitueret adm. direktør i FSR – danske revisorer

Regeringen lancerede i foråret 2021 et såkaldt digitaliseringspartnerskab, hvor regeringen inviterede dansk erhvervsliv, organisationer og eksperter til at komme med idéer til, hvordan Danmark skal udnytte digitaliseringens muligheder i fremtiden. Øget digitalisering og bedre udnyttelse af data er en central forudsætning for at skabe vækst, velstand og grøn omstilling herhjemme.
Resultaterne af partnerskabet blev lagt frem for nylig og indeholder 46 konkrete anbefalinger til at gøre Danmark mere digital. Et vigtigt fokus i indsatsen er at løfte de små og mellemstore virksomheder (SMV’er) til at bliveverdens mest digitale og produktive virksomheder. Det er en vigtig, men ikke helt enkel opgave. SMV’erne udgør omkring 99 procent af alle danske virksomheder og tegner sig for cirka 50 procent af den samlede beskæftigelse. Men mens mange store danske virksomhederog koncerner har taget digitaliseringen
til sig og er langt fremme med at udvikle deres forretning ved hjælp af nye teknologier,
så kniber det mere for de små og mellemstore virksomheder at udvikle forretningen
digitalt. En ny analyse fra FSR – danske revisorer, Teknologipagten og Dansk IT viser således, at mange SMV’er har svært ved at udnytte nye teknologier optimalt. Hver tredje SMV i undersøgelsen vurderer for eksempel, at de ikke har tilstrækkelige ressourcer til at gøre yderligere brug af ny teknologi i de kommende tre år. Hver fjerde SMV ser det som en begrænsning, at gevinsterne ved at bruge teknologierne er for uklare. En tilsvarende andel vurderer, at medarbejdernes kompetencer begrænser brugen af nye teknologier. Lettere bliver det ikke af, at hver tiende SMV slet ikke bruger digitale teknologier i  deres forretning. End ikke helt simple teknologier såsom økonomi- og regnskabssystemer, elektronisk fakturering og online mødeservices som eksempelvis Teams og Zoom. Udfordringerne med at udnytte de nye teknologier betyder, at mange SMV’er søger ekstern rådgivning. Halvdelen af SMV’erne i undersøgelsen oplyser således, at de har  brugt ekstern rådgivning i forbindelse med brug af nye teknologier. En tilsvarende andel forventer at søge rådgivning i de næste tre år. Det er især it-konsulenter, der er efterspurgt, men også revisorer og
revisionshuse er eftertragtede rådgivere, når SMV’erne skal have hjælp til at digitalisere
forretningen. Omkring hver femte SMV oplyser, at de har fået rådgivning fra revisorer eller revisionshuse til at udnytte de nye teknologier. Det er positivt og viser, at revisorbranchen har en vigtig rolle i at facilitere den
digitale transformation af erhvervslivet. Selv står branchen godt rustet til opgaven. De større revisionshuse servicerer i dag store dele af erhvervslivet med rådgivning og services inden for områder som for eksempel brug af softwarerobotter, dataanalyse, kunstig intelligens og andre digitale specialer. Mange mindre revisorer er også generelt fornuftigt rustede i den digitale agenda og har dermed et godt afsæt for at kunne hjælpe deres
kunder. Et af de 46 forslag fra digitaliseringspartnerskabet handler om at hjælpe SMV’ernes digitale transformation på vej med rådgivning, vejledning og investeringsstøtte.
Konkret foreslås det at afsætte 300 mio. kr. i en treårig periode og dermed hjælpe knap 3000 virksomheder videre i deres digitale udvikling. Det er et godt forslag, som kan bidrage til at sikre, at flere SMV’er fortsætter den digitale omstilling og tager nogle af de mere avancerede digitale teknologier i brug, for
eksempel løsninger, der kan styrke produktionen og kunderelationerne. Her er det oplagt, at revisorerne bruger deres kendskab og kontakt til kunderne til at skubbe på den digitale udvikling hos virksomhederne. Mange er allerede godt i gang, men det er vigtigt, at der er flere, der tilegner sig digitale
kompetencer og bruger dem aktivt i rådgivningen.

 

 

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber