18. oktober 2021

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

Fremtidens kapitalkrav til selskaber - den svære balance

Danmark har brug for et sundt og dynamisk erhvervsliv. Et erhvervsliv der er i stand til at skabe den vækst, velstand og velfærd, som politikerne løbende lover danskerne. Et erhvervsliv der er i stand til at finansiere den grønne omstilling, som borgerne ønsker. Et erhvervsliv der kan konkurrere med udlandet om de bedste ideer og de bedste talenter. En forudsætning herfor er, at vi har et levende og sundt iværksættermiljø, der kan omsætte kreative ideer til sund forretning.


Af Lars Kronow, formand for FSR - danske revisorer, og Lars Storr-Hansen, forhenværende adm. direktør i FSR - danske revisorer

Danmark har brug for et sundt og dynamisk erhvervsliv. Et erhvervsliv der er i stand til at skabe den vækst, velstand og velfærd, som politikerne løbende lover danskerne. Et erhvervsliv der er i stand til at finansiere den grønne omstilling, som borgerne ønsker. Et erhvervsliv der kan konkurrere med udlandet om de bedste ideer og de bedste talenter. En forudsætning herfor er, at vi har et levende og sundt iværksættermiljø, der kan omsætte kreative ideer til sund forretning.

Derfor vedtog Folketinget i 2013 en ny selskabsform, iværksætterselskaberne, og fra starten af 2014 kunne de første iværksætterselskaber med et kapitalkrav på 1 krone etableres.

Der har i de senere år været en levende debat om iværksætterselskaberne. På den ene side har man fra politisk hold ønsket at fremme den danske iværksætterkultur. Og på den anden side har bl.a. FSR – danske revisorer været bekymret for, om man åbnede en sluse for useriøse selskaber og det, der er værre. Det har stået klart for os fra starten, at man ikke havde fundet den rette balance. Og data har efterfølgende bekræftet vores bange anelser.

Der er imidlertid ingen tvivl om, at vi i Danmark har behov for en sund iværksætterkul- tur, så vi ikke kvæler den næste Novo Nordisk eller Netcompany allerede ved fødslen. Vi skal blot have en bedre balance mellem risici for samfundet henholdsvis for stifter og ejer af selskaberne.

Derfor synes vi også, at det var interessant, da vi i sidste nummer af Revision & Regnskabsvæsen kunne læse professor Erik Werlauff forslag om, at fremtidens iværksætterselskab fortsat skal være et anpartsselskab med en selskabskapital på 40.000 kr. – som i dag. Dog med den krølle, at kun 10.000 kr. skal indbetales, og stifterne/ejerne så hæfter for resten.

 Vi synes i FSR – danske revisorer, at Erik Werlauffs forslag er et godt udgangspunkt for en nuanceret debat om, hvilket kapitalkrav der sikrer mest mulig vækst og beskæftigelse og mindst mulig misbrug.

Erik Werlauffs forslag er et alternativ til nok engang at nedsætte kapitalkravet i anpartsselskaber. Vi vurderer, at nedsættes kapitalkravet for meget, så vil vi genopleve de problemer, vi så med iværksætterselskaberne. For eksempel flere konkurser og tvangsopløsninger og markant flere skatte- og afgiftsrestancer.

Ydermere stiger risikoen for, at iværksætteren ikke vil lukke selskabet i god ro og orden, når det har udtjent sit formål.

Derfor mener vi, at Werlauffs model – eller en model bygget på Werlauffs model – bør suppleres med en tilskyndelse til, at ejer(e) af selskabet lukker selskabet med en betalingserklæring i stedet for en tvangsopløsning. Og derfor foreslår vi, at man i tillæg til kapitalkravet til anpartsselskaber stiller krav om betaling af et depositum til staten.

Dette depositum kunne være lig med de gennemsnitlige statslige omkostninger forbundet med at tvangsopløse et selskab. Ca. 4-5.000 kr. Tvangsopløses et selskab, så bortfalder muligheden selvfølgelig for at få depositummet tilbage.

Derudover bør de ansvarlige myndigheder i vores optik også få nye værktøjer til at undgå misbrug af anpartsselskaberne. En mulighed kunne her være indførelse af en karantæneperiode, hvor man ikke kan stifte eller (del)eje nye kapitalselskaber, hvis man har været en del af ejerkredsen i et kapitalselskab, der er blevet tvangsopløst.

Den 15. oktober 2021 skal det sidste iværksætterselskab være omdannet til et anpartsselskab. Det er den frist, Folketinget har sat. FSR – danske revisorer støtter op om nedlukningen af iværksætterselskaberne.

Nu ser vi frem til debatten i de kommende måneder om, hvad vi skal sætte i stedet for iværksætterselskaberne. Debatten om den svære balance mellem dynamik og vækst på den ene side og risikoen for misbrug og unødige udgifter for staten på den anden.

Det er på ingen måde en let balance at ramme – men vi skylder både samfund og iværksætterne at gøre et solidt forsøg. Og i FSR – danske revisorer står vi klar til at give vores input.

 

 

 

 

 

 

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber