04. oktober 2019

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

Nr. 10 Grøn vækst er det nye sort

Flere og flere virksomheder tænker ansvarlighed ind i deres forretningsgrundlag og virksomhedsdrift.


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Af Peter Gath, formand for FSR - danske revisorer og Charlotte Jepsen, administrerende direktør i FSR - danske revisorer. Leder bragt i Revision og Regnskabsvæsen, oktober.

Flere og flere virksomheder tænker ansvarlighed ind i deres forretningsgrundlag og virksomhedsdrift. Ikke som et element af filantropi, men som en naturlig del af deres forretning. Det er der flere årsager til. Heriblandt et stigende politisk pres og en mobilisering af kræfter blandt især den unge generation, som råber “vagt i gevær” og kræver handling i forhold til den accelererende klima- og miljøtrussel, vi står over for.

FN's 17 verdensmål for bæredygtig vækst, som verdens lande blev enige om i 2015, spiller givet vis også en vigtig rolle. Mange virksomheder har taget verdensmålene til sig og indtænkt dem i deres forretningsmodel eller defineret virksomhedens formål med afsæt i et eller flere af verdensmålene. Det viser en gennemgang af 2018-årsrapporterne fra de 100 største danske virksomheder. Tre ud af fire virksomheder omtaler verdensmålene i deres års- eller CSR-rapporter, og næsten ligeså mange udpeger de af verdensmålene, som har betydning for deres forretning.

I betragtning af, at verdensmålene først så dagens lys i 2015, er det ganske imponerende. Med til historien hører, at danske virksomheder har en lang tradition for at udvise samfundsansvar, de er dygtige til at fortælle om deres tilgang, og de er på forkant med bæredygtighed på mange fronter sammenlignet med virksomheder i andre lande.

En af de virksomheder, der fortjener opmærksomhed, er Chr. Hansen A/S, som tidligere i år på World Economic Forum blev udnævnt til verdens mest bæredygtige virksomhed. Den hæder blev på FSR – danske revisorers årsmøde suppleret med en erhvervspris for selskabets fokus på ansvarlig og bæredygtig produktion. Evnen til at integrere FN's verdensmål som en del af virksomhedens DNA, og at kommunikere de spor, som virksomhedens produkter sætter globalt, var blandt de centrale begrundelser for prisen. Vi har også med tilfredshed bemærket, at de oplysninger Chr. Hansen lægger frem bliver valideret og efterprøvet af en godkendt revisor.

Med klimatruslen og en stigende efterspørgsel efter energieffektive og bæredygtige teknologier og løsninger har vi brug for virksomheder som Chr. Hansen. Virksomheder, der udfordrer status quo og ser morgendagens globale udfordringer som et kim til forretningsudvikling, og hvor bæredygtighed og business ikke er hinandens modsætninger, men går hånd i hånd. Dem har vi heldigvis mange af i Danmark – både blandt de større og mindre virksomheder.

I Danmark har vi vist, at kombinationen af politiske visioner, fornuftig regulering og markedsøkonomiske virkemidler kan skabe grundlag for de grønne og bæredygtige løsninger, verden efterspørger. Den danske satsning på vedvarende energi er en succeshistorie, som illustrerer de forretningsmæssige perspektiver i partnerskaber på tværs af sektorer. Men det er ikke alene vindmølleindustrien og energisektoren, der har succes. Der er mange andre eksempler på virksomheder, der udvikler nye teknologier og eksporterer energieffektive og miljøvenlige løsninger til hele verden.

Så bæredygtig global vækst rimer på danske virksomheder. Grøn vækst er ikke alene det ny sort, det giver også sorte tal på bundlinjen.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu