20. december 2021

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

Liberaliseringen af markedet for juridiske ydelser er til debat

Liberaliseringen af markedet for juridiske ydelser var for nylig genstand for debat på en konference hos Konkurrencerådet, hvor både advokatbranchen og revisorbranchen var repræsenteret.


Af Lars Kronow, formand for FSR – danske revisorer, og Camilla Hesselby, konstitueret administrerende direktør i FSR – danske revisorer

Liberaliseringen af markedet for juridiske ydelser var for nylig genstand for debat på en
konference hos Konkurrencerådet, hvor både advokatbranchen og revisorbranchen var repræsenteret. Centralt i debatten stod Konkurrencerådets rapport og deres 16 anbefalinger,der blandt andet lægger op til, at det skal være muligt at tage sin advokattitel med over i fx et revisionshus, at en større andel af ejerskabet af advokatvirksomheder kan ligge hos eksterne, og at der skabes bedre mulighed for, at andre end advokater kan konkurrere på markedet for kuratorer.
Rådets rapport hviler på et meget solidt og gennemarbejdet fagligt grundlag og er et vigtigt bidrag i debatten om at åbne for en liberalisering af reguleringen af markedet for erhvervsjuridiske
ydelser. En liberalisering, der vil komme både virksomheder, forbrugere og i sidste ende hele samfundet til gavn i form af større og bedre udbud af ydelser, lavere priser og et mere transparent, effektivt og innovativt marked for den erhvervsjuridiske rådgivning. Vi ved, at det i dag er meget svært at
konkurrere på markedet for erhvervsjuridiske ydelser på lige fod med advokater og advokatvirksomheder med den nuværende regulering. En regulering, der begrænser andre erhvervs muligheder for at etablere konkurrencedygtige juridiske afdelinger og tiltrække advokater til dem.
Den største hindring for at konkurrere med advokaterne er, at advokatvirksomheder i dag har monopol på at ansætte advokater, som kan forblive advokater efter ansættelsen. Som reglerne er, kan en advokat ikke tage sin titel med over i et revisionsfirma, i et konsulenthus eller til en ejendomsmægler. En statsautori-
seret revisor kan derimod godt tage sin titel med over til et advokathus eller et konsulentfirma og rådgive herfra. Det er der advokathuse, der nyder godt af. Det samme gælder desværre ikke den anden vej rundt.
Det kan lyde som en banal detalje, men monopolet på advokattitlen er den mest
effektive bremse for en fri og åben konkurrence på markedet for erhvervsjuridiske ydelser.
Problemet har to sider. For det første er det vanskeligt for revisionshusene at rekruttere de
bedste kompetencer, når advokaterne må opgive den titel og status, de har kæmpet mange år for at opnå, hvis de vil have ansættelse i revisorbranchen. For det andet efterspørger mange erhvervskunder den blåstempling og sikkerhed, der ligger i, at det er en advokat, der med sin titel og status har skrevet under på ydelsen.
Advokatbranchen advarer ikke overraskende mod at åbne op for øget konkurrence fra andre, herunder særligt fra revisorer. Øget konkurrence vil ifølge advokaterne føre til, at retssikkerheden undermineres, at advokaternes uafhængighed bliver kompromitteret, og at antallet af interessekonflikter øges. Det er vi selvsagt ikke enige i. Vi mener lige som Konkurrencerådet, at de eventuelle bekymringer, der måtte være for retssikkerheden, kan håndteres, fx med justeringer af de advokatetiske regler.

Vi mener samtidig, at hensynet til forbrugeren er vigtigt, og minder om, at dette hensyn netop er formålet med konkurrencereglerne. Forbrugerne skal trygt kunne gøre brug af juridiske ydelser, men et rimeligt
forbrugerhensyn er også, at de kan gøre det til en rimelig pris. Her ligger også et hensyn til retssikkerheden.
Fra de grundlæggende ændringer i revisorlovgivningen, der blev gennemført for 15-20 år siden, ved vi, at en mere præcis og relevant regulering fører til øget
dynamik, innovation og konkurrence. Erfaringerne fra udlandet er også positive.
Advokatmarkedet i England og Wales blev således liberaliseret i 2007, og den seneste evaluering
viser, at forbrugerne har fået flere valgmuligheder, og at monopolet er blevet mindre. Det er
godt nyt for kunderne, der har fået et større udbud af juridisk bistand at vælge imellem og
bedre ”access to justice”. Det, synes vi, er et retssikkerhedsmæssigt
fremskridt. Desværre er der lige nu ikke politisk vilje til for alvor at åbne for konkurrencen
herhjemme. Regeringen har indtil videre kun valgt at arbejde videre med fire af Konkurrencerådets anbefalinger. Det er vi uforstående over for. De små justeringer, som regeringen har lagt op til, er ikke nok til at ændre på monopolet. Hvis forbrugerne skal have bedre og billigere adgang til juridiske ydelser, kræver det, at flere af Konkurrencerådets anbefalinger gennemføres som en samlet pakke.

 

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber