28. juni 2021

Ledere Ledere Signatur

Bæredygtighedsrapportering - stort forretningspotentiale

Samfundet er i kontinuerlig bevægelse, og verden forandrer sig konstant. Kriser som den aktuelle pandemi demonstrerer igen og igen, at transparens i det offentlige samt private erhvervsliv er afgørende for sammenhængskraften i samfundet. Der skal stilles garanti for, at regnskaberne er korrekte, og her vil revisors rolle som uafhængig ekspert altid gøre sig gældende.


Af forhenværende adm. direktør Charlotte Jepsen

Samfundet er i kontinuerlig bevægelse, og verden forandrer sig
konstant. Nye teknologiske muligheder ser dagens lys og ændrer
mange processer og traditionelle arbejdsopgaver i revisorbranchen.
Rammevilkår og regulering ændres, og kravene til kvalitet øges.
Kundernes behov for rådgivning ændrer karakter, og tillid og troværdighed har aldrig haft større betydning i rollen som samfundets tillidsrepræsentant.
Kriser som den aktuelle pandemi demonstrerer igen og igen, at
transparens i det offentlige samt private erhvervsliv er afgørende for sammenhængskraften i samfundet. Der skal stilles garanti for, at regnskaberne er korrekte, og her vil revisors rolle som uafhængig
ekspert altid gøre sig gældende.
Revisionens formål og værdiskabelse handler i dag om meget mere
end et tilbageblik på året. De enorme mængder data, som virksomhederne har til rådighed, giver revisor indsigt til at kunne se fremad og skabe tillid og forretningsværdi gennem blandt andet risikovurderinger og nye rådgivningsydelser. Den tendens vil bidrage til at udvikle de eksisterende ydelser og til, at nye kommer til. Det vil påvirke branchens profil udadtil og have indflydelse på de kompetencer, fremtidens revisor skal besidde.
Helt aktuelt og konkret ser vi ind i en rapporteringsmæssig revolution.
Med EUkommissionens udspil til den fremtidige bæredygtighedsrapportering er nye faste krav til indholdet og formatet for virksomhedernes rapportering om bæredygtighed lige om hjørnet. Der er tale
om et ambitiøst udspil, der afspejler et generelt ønske hos regnskabsbrugerne om ensartede, sammenlignelige og pålidelige informationer fra virksomhederne om klima, miljø, sociale forhold, menneskerettigheder, ligestilling og arbejdstagerrettigheder. Et langt stykke hen ad vejen kommer vi til at se processer, strukturer og en standardisering på
samme måde som i den finansielle rapportering, og ligesom på den finansielle rapportering bliver det et krav, at der skal være en erklæring fra en uafhængig tredjepart.
Det reguleringslokomotiv, der er kørt fra stationen i Bruxelles, åbner et stort forretningspotentiale for revisorbranchen og får stor indvirkning på både ydelsespaletten og de kompetencekrav, der er til fremtidens revisorer.
Bæredygtighedsrapporteringen er i første omgang rettet mod de største virksomheder. Men i takt med at de får set deres leverandørkæder igennem, vil kravet om at kunne dokumentere, at man driver sin forretning bæredygtigt også ramme SMVsegmentet. Så SMVrevisorerne skal også gøre sig klar til at stige på toget. I den forbindelse er vi i foreningen bevidste om behovet for opkvalificering, så generalistrevisorer i alle segmenter kan bistå og skabe forretnings mæssig værdi for kunderne.
Kravet om erklæring vil i første omgang være med begrænset sikkerhed. I den forbindelse er det interessant – og overraskende – at “andre akkrediterede bæredygtighedsrevisorer” kan afgive erklæringer på den ny bæredygtighedsrapportering. Det vil derfor være helt afgørende, at der etableres et ”level playing field”, så alle
aktører mødes med samme krav om faglig uddannelse, kvalitetsstyring, ansvar, etik og uafhængighed.
Revisorbranchen er godt rustet til de nye opgaver. Det handler
grundlæggende om at sikre tillid og troværdighed om de informationer, virksomhederne lægger frem. Revisorerne har de grundlæggende metoder, erfaringen og DNA ́et til at kunne løfte den vigtige
samfundsopgave, at virksomhederne kan fremlægge relevante,
retvisende og pålidelige årsrapporter om deres samlede forretning.

 

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber