16. juni 2020

Ledere Ledere Signatur

En sort svane landede midt i statussæsonen

Økonomer kalder det en sort svane, når en yderst sjælden og uforudsigelig begivenhed med potentielt skelsættende konsekvenser opstår – uventet og ud af det blå. COVID-19-pandemien er en sort svane. En begivenhed, som ingen havde forudset eller kunne forestille sig konsekvenserne af, og som har vendt op og ned på konventioner og sædvanlige måder at tænke og gøre tingene på.


Af forhenværende adm. direktør Charlotte Jepsen

For revisorbranchen har COVID-19-pandemien betydet nye opgaver midt i den traditionelle højsæson. Ikke alene har kunderne efterspurgt rådgivning og sparring om eksempelvis likviditetsberedskab og finansielle forhold. Revisorerne har oveni fået til opgave at kontrollere ansøgningerne til de store hjælpepakker. Det er en anerkendelse og et skulderklap til revisorbranchen, som samtidig kræver, at vi hver dag gør vores ypperste for at leve op til de høje forventninger, der er til kvaliteten i revisorernes arbejde.

At der er blevet arbejdet intensivt igennem lang tid og under forhold og omstændigheder, som aldrig er prøvet før, viser flere af artiklerne i denne udgave af SIGNATUR. Massiv travlhed med at rådgive om de nye hjælpepakker, som er blevet gennemført i virtuelle miljøer og på toppen af en politisk proces, som i perioder har efterladt stor usikkerhed om indholdet af hjælpepakkerne og fortolkningen af de tilhørende bekendtgørelser. Det har ikke altid været nemt at skulle forklare kunderne, at det man fortalte i går ikke længere gælder – enten fordi EU-Kommissionen ikke var taget i ed, da politikerne vedtog hjælpepakken, eller fordi lovgivningsprocessen var kørt så hurtigt, at ikke alle bestemmelser var blevet tænkt helt igennem og derfor var åben for fortolkning.

Både foreningens involvering i lovgivningsprocessen og i den efterfølgende implementering af reglerne har fyldt meget i sekretariatet, siden pandemien brød ud, hvilket ikke mindst skyldes kravet om revisorerklæringer i mange af hjælpepakkerne. Vi har været optagede af, at det grundlag, som revisorerne skulle arbejde på, var klart og entydigt og har fremskyndet myndighedernes besvarelse af over 200 spørgsmål til hjælpepakkerne. Vi har dagligt – enten fysisk eller virtuelt - deltaget i dialogmøder med myndighederne for at afklare og sikre grundlaget for erklæringsarbejdet og rådgivningen af kunderne. Og vi har prioriteret at besvare de langt over 1.000 henvendelser med spørgsmål om hjælpepakkerne fra foreningens medlemmer. Vi forstår udmærket den frustration, der kan opstå, når det grundlag, man skal arbejde på og rådgive ud fra, ikke er klart eller ændrer sig.

Selvom vi her nogle måneder efter den historiske nedlukning af det danske samfund er godt i gang med at genåbne institutioner, skoler, restauranter, butikscentre og sågar visse af vores grænseovergange, lider mange virksomheder fortsat under manglende aktivitet og omsætning. Vi kender endnu ikke de langsigtede konsekvenser af COVID-19. Meget tyder på, at vi står over for en alvorlig økonomisk krise, som vi endnu ikke kender dybden og varigheden af, og revisorbranchen bliver givetvis også ramt, når efterspørgslen efter rådgivning bliver mindre, og konkurser i erhvervslivet reducerer behovet for revisioner.

En ting er imidlertid sikkert: Økonomiske kriser er erfaringsmæssigt katalysator for misbrug og svindel. Et tocifret antal politianmeldelser om svindel med hjælpepakkerne og et større antal underretninger til Hvidvasksekretariatet indikerer, at risikoen for svindel er stor.

Det bør være et centralt opmærksomhedspunkt i forbindelse med de erklæringer, der udarbejdes i forbindelse med kontrollen med udbetaling af midler fra hjælpepakkerne. Indrømmet, det kan være en vanskelig opgave, hvor man sjældent vil få tak for at sætte hælene i, hvis tingene ikke er i orden. Ikke desto mindre er det forventningen, at det er det, revisorerne gør - også i disse COVID-19-erklæringer.

Foreningens bidrag er vejledninger og faglige værktøjer og en tæt dialog med myndighederne om risici og håndteringen heraf - i erkendelse af, at det er vores handlinger i dag, der definerer omdømmet i morgen.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber