07. september 2018

Ledere Ledere Signatur

Nr. 3 Digital transformation stiller nye krav

Den digitale transformation, vi oplever i disse år, betyder, at kravene til revisorernes kompetencer vil ændre sig dramatisk i de kommende år.


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198
Den digitale transformation, vi oplever i disse år, betyder, at kravene til revisorernes kompetencer vil ændre sig dramatisk i de kommende år.
Ny teknologi og nye forretningsmodeller i erhvervslivet stiller krav om indsigt i platforms- og deleøkonomi, i værdikædeanalyser, i digitale forretningsprocesser og så videre. Nye digitale analyseværktøjer baseret på machine learning, kunstig intelligens og blockchain stiller krav om stærke analytiske kompetencer og evne til at forstå og interagere med data og it-systemer – både hos kunderne og i ens eget firma. Rejsen fra revisor analog til revisor digital er kun lige begyndt.

 

Digitale kompetencer og teknologiforståelse er imidlertid ikke mainstream hos revisorerne i dag. Det vil ændre sig. Med den hastige og gennemgribende teknologiske udvikling må det forventes, at det bliver en ”must-have-minimum-standard-kompetence”, og det skal naturligvis afspejles i revisoruddannelsen. Hele vejen igennem – lige fra kandidatuddannelsen på universiteterne og selve revisoreksamenen til den obligatoriske efteruddannelse.

 

Men det er ikke nogen nem opgave at justere revisoruddannelsen. Vi står med den udfordring, at vi skal uddanne til et arbejdsmarked og til stillinger, som endnu ikke findes, og som vi derfor i sagens natur ikke kender, men som allerede om få år vil adskille sig meget fra det, vi kender i dag. Hertil kommer, at den i sig selv vanskelige tilpasning af uddannelsen skal ske med afsæt i et uddannelsessystem, som på mange måder er regelstyret og svært at ændre og navigere i. Derfor bør agilitet og fleksibilitet være de styrende pejlemærker for udviklingen af fremtidens revisoruddannelse.

 

I foreningen har vi haft dialog med universiteterne og myndighederne. CBS udbyder som de første et valgfag i dataanalyse på cand.merc.aud.-studiet. Det vil vi gerne kvittere for. De øvrige universiteter har vist stor interesse for - eventuelt i samarbejde med foreningen – at gøre noget tilsvarende. Det har vi givet tilsagn om, at vi gerne vil støtte og være en del af.

 

Vi har genbesøgt rammerne for revisoreksamen, som har vist sig mere snærende end forudset, da reglerne blev ændret for få år siden. Og vi har initieret en dialog med Erhvervsstyrelsen og Revisorrådet om en eksamensform, som uden at sænke det faglige niveau i højere grad understøtter revisors rejse fra analog til digital, og som sikrer, at flere kandidater består eksamen. Det er et selvstændigt problem, at der i øjeblikket kun bliver uddannet 50 godkendte revisorer om året, når ca. 300 forlader branchen.

 

Vi har også givet den obligatoriske efteruddannelse et eftersyn og har udarbejdet et forslag, som åbner mulighed for at få godkendt langt flere faglige discipliner – herunder it, digitalisering, dataanalyse samt strategi og forretningsforståelse. Det skulle gerne skabe grobund for, at foreningens medlemmer bredt investerer i at opbygge nye kompetencer, så de kan tale med om og levere ydelser, der er tænkt ind i en digital sammenhæng. Vi har netop sendt det første katalog på gaden med en række konkrete tilbud.

 

Ambitionen om fortsat at sikre en profession, som er kompetent, relevant og kan udfylde rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant, er baggrunden for, at vi har sat fokus på uddannelse og kompetencer i denne udgave af SIGNATUR og inviteret eksperter og politikere med indsigt og engagement i uddannelse og læring til at debattere og dele deres viden på foreningens årsmøde, Revisordøgnet*2018 den 11. september på Marriott Hotel i København.

 

God læselyst og vel mødt på Revisordøgnet*2018

 

Charlotte Jepsen

Adm. direktør

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu