07. marts 2022

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

Revisorbranchen ruster sig til kommende udfordringer

Revisorbranchen står over for store udfordringer i de kommende år. Helt aktuelt oplever branchen for eksempel akut mangel på kvalificeret arbejdskraft og talent, samtidig med at der igennem flere år er blevet uddannet for få godkendte revisorer.


Camilla Hesselby Vicedirektør
pur@sfe.qx 2556 4196Af Lars Kronow, formand for FSR – danske revisorer, og Camilla Hesselby, konsktitueret administrerende direktør i FSR – danske revisorer.


Revisorbranchen står over for store udfordringer i de kommende år. Helt aktuelt oplever branchen for eksempel akut mangel på kvalificeret arbejdskraft og talent, samtidig med at der igennem flere år er blevet uddannet for få godkendte revisorer. Disse og mange andre udfordringer presser sig på i en periode, hvor efterspørgslen efter revisorernes ydelser vokser. Et bredt flertal af Folketingets partier indgik for eksempel i sommeren 2021 en aftale om at stramme kravene til revision, som betyder, at flere virksomheder skal benytte en godkendt revisor. Samtidig er der nye regler på vej fra EU, der skærper kravene til virksomhedernes rapportering om bæredygtighed. Også her er revisorerne tiltænkt en vigtig rolle med at validere virksomhedernes grønne regnskaber. Bare for at nævne et par eksempler.


Hvis vi skal gøre os håb om at tackle branchens udfordringer, er der nogle forhold, der skal være på plads. Det er vigtigt med en stærk ledelse af foreningen. Det er også vigtigt med tætte alliancepartnere, der kan være med til at løfte vores politiske sager og skabe gennemslag på Christiansborg. Og så er det vigtigt med et vist økonomisk råderum til at udvikle og styrke foreningens aktiviteter. På alle tre områder har vi for nylig fundet stærke svar.


I februar kunne vi således præsentere nuværende rigsrevisor, Lone Strøm, som ny administrerende direktør i FSR – danske revisorer. Lone Strøm er en kapacitet med en stærk faglighed og stor ledelseserfaring fra 10 år i spidsen for Rigsrevisionen og fra andre toplederposter i staten. Vi har stor tillid til, at Lone kommer til at fortsætte foreningens positive udvikling og bidrage til at skabe markante resultater til gavn for medlemmerne.


Samtidig med ansættelsen af en ny direktør har vi indgået et tættere og stærkere samarbejde med Dansk Erhverv. Med en ny samarbejdsaftale styrker vi revisionsbranchens stemme i det politiske arbejde og sikrer, at FSR – danske revisorer og Dansk Erhverv arbejder tæt sammen om at nå fælles politiske mål. Vi lever i en tid, hvor der er mange politiske dagsordener, der skal håndteres. Hvis man skal trænge igennem med vigtige mærkesager og sætte politiske fingeraftryk, kræver det styrke og gennemslagskraft.


Gennem et styrket samarbejde med Dansk Erhverv kan vi i fællesskab koordinere og løfte store politiske dagsordener, som for eksempel mangel på kvalificeret arbejdskraft og styrket fokus på diversitet til et nyt niveau. Hos begge organisationer er der en klar overbevisning om, at et endnu tættere samarbejde er vejen til mere indflydelse for begge parter.


Hvad betyder samarbejdsaftalen så for mig som medlem af FSR – danske revisorer, vil nogle måske spørge. Til det er der at sige, at du som medlem af foreningen har adgang til de samme ydelser, som du kender i dag. Alle medlemmer kan fortsat trække på alle foreningens ydelser præcis som i dag. Det gælder uddannelsestilbud, værktøjer, erklæringer, den faglige hotline m.v. samt den stærke revisionsfaglighed i foreningen. Det bliver der ikke ændret på. Aftalen ændrer heller ikke på det gode arbejde, der foregår i foreningens faglige udvalg. Det samme gælder for FSR – danske revisorers repræsentation i offentlige udvalg og nævn.


Som et sidste forhold skal det nævnes, at der er truffet beslutning om at skabe økonomisk råderum til at styrke foreningens aktiviteter. Ofte har vi i branchen stået i en situation, hvor der har manglet økonomi til at gennemføre initiativer, som kunne have været til gavn for medlemmerne. Det er ærgerligt, når økonomi begrænser foreningens handlemuligheder. Derfor er det nu besluttet at sælge Kronprinsessegade 8. I et marked med rekordhøje ejendomspriser har vi vurderet, at tiden er moden til at sælge og bruge pengene fra salget til netop at udvikle og styrke foreningens aktiviteter i fremtiden.

Beslutningen om at sælge ejendommen i Kronprinsessegade betyder samtidig, at FSR – danske revisorers sekretariat i løbet af 2022 flytter til nye lokaler i Slotsholmsgade tæt på Christiansborg og tæt på Dansk Erhverv. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at foreningen naturligvis bevarer sin uafhængighed og fortsætter med at være en selvstændig forening med egen bestyrelse, egen direktion, egne vedtægter, egen generalforsamling og egen profil ud fra eget politisk ståsted. For selvom vi har mange sammenfaldende politiske interesser med Dansk Erhverv, så er der en anerkendelse fra begge parters side af, at vi også har egne interesser og dermed behov for politisk autonomi og uafhængighed.


Vi ser meget frem til at høste de gevinster og synergier, der er forbundet med initiativerne, og samtidig skabe spændende nye rammer for foreningens medarbejdere i egne lokaler på Slotsholmen.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber