02. maj 2022

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

Krigen i Ukraine skaber stor usikkerhed for revisorbranchen

Krigen i Ukraine har, når denne leder rammer trykken, varet i over to måneder. Krigen har ikke kun bragt Ukraine, men også aggressoren Rusland på randen af et økonomisk kollaps. Den vestlige verdens økonomiske sanktioner mod Rusland er et hårdt slag mod landets økonomi, som trues af recession, hyperinflation, høj arbejdsløshed og en finansiel krise.


Camilla Hesselby Vicedirektør
pur@sfe.qx 2556 4196Af Lars Kronow, formand for FSR – danske revisorer, og Camilla Hesselby, konsktitueret administrerende direktør i FSR – danske revisorer.


Krigen i Ukraine har, når denne leder rammer trykken, varet i over to måneder. Krigen har ikke kun bragt Ukraine, men også aggressoren Rusland på randen af et økonomisk kollaps. Den vestlige verdens økonomiske sanktioner mod Rusland er et hårdt slag mod landets økonomi, som trues af recession, hyperinflation, høj arbejdsløshed og en finansiel krise.


Om sanktionerne vil virke efter hensigten og bidrage til at bremse krigshandlingerne, er der ingen, der kan sige med sikkerhed. Det, der imidlertid er blevet tydeligt under konflikten, er, at økonomiske sanktioner ikke er uden omkostninger. De rammer nemlig også os selv. Priserne på benzin, gas og dagligvarer er således steget markant i den seneste tid, og de høje energipriser kan utvivlsomt mærkes i mange danske virksomheder. Samtidig lægger de høje energipriser ifølge Nationalbanken en dæmper på investeringer og forbrug i den globale økonomi og sætter dermed også væksten herhjemme på pause. Usikkerheden om fremtiden er stor.


Den del af dansk erhvervsliv, der har forretninger i Rusland, er særlig hårdt ramt af krisen. En række store danske virksomheder som eksempelvis Arla, Danfoss, Velux, Vestas, LEGO, Mærsk og Jysk har alle valgt at stoppe deres aktiviteter i Rusland med store økonomiske tab til følge. I vores egen branche har de største globale revisionsnetværk valgt at bryde forbindelsen til deres netværksfirmaer i Rusland og Hviderusland og vil ikke længere servicere eller samarbejde med russiske og hviderussiske virksomheder, der er sanktioneret, herunder eksempelvis statsejede virksomheder og offentlige institutioner.


For revisorbranchen, der både reviderer og rådgiver danske og udenlandske virksomheder, er krigen i Ukraine forbundet med stor usikkerhed og betydelige risici, som kræver et konstant fokus på de sanktioner og den relaterede lovgivning, som hele tiden ændrer sig i takt med konfliktens udvikling. Revisorer, der reviderer virksomheder med forretninger i Rusland, Hviderusland eller Ukraine, skal således nøje overveje, hvilken betydning krigen har for kundeforholdet, for kundens forretning og i sidste ende for revisionsopgaven. Stor usikkerhed og mange risici er et grundvilkår for alle revisorer i denne tid og bør føre til, at revisor løbende overvejer behovet for yderligere revisionshandlinger for at imødegå de særlige revisionsmæssige udfordringer, som krigen forårsager for virksomheden og dens rapportering.


Revisorerne bør for eksempel have særligt fokus ved revision af koncerner, hvor der er datterselskaber i de involverede lande. Her kan vigtige informationer om selskabernes økonomiske sundhedstilstand og revisionen heraf for eksempel være begrænsede af, at forbindelsen til de globale revisionsnetværk i landene er brudt. Her kan der derfor være behov for at ændre tilgangen til revisionen og anvende alternative veje til at få den nødvendige information til sit revisionsbevis.


Der er også god grund til at have et ekstra fokus på de væsentlige risici, der er relateret til virksomhedernes likviditet og fortsatte drift. Virksomheder med en kraftig eksponering mod konfliktens parter risikerer således at løbe ind i likviditetsmæssige udfordringer, hvis en bankforbindelse for eksempel siger stop for adgang til finansiering eller en central kunde ikke kan betale sin gæld. Her er det nødvendigt løbende at overveje risici og deres betydning for rapporteringen.


Disse og mange andre af de udfordringer som følger af krigen, betyder, at revisorerne i højere grad end ellers skal skal være klar til at modificere deres erklæringer, hvis der er usikkerheder eller uregelmæssigheder i regnskaberne. Virksomhedernes fortsatte drift vil uden tvivl være et nøglefokus for mange igangværende og kommende revisioner. Den globale økonomi er under hastig forandring som konsekvens af krigen. Det har betydning for indholdet af regnskaberne. Den udfordring skal revisorbranchen være klar til at håndtere og reagere på.


Sidst men ikke mindst bør revisorbranchen holde et særligt øje med branchens omdømme. Der kan være store omdømmemæssige risici forbundet med at levere ydelser til kunder, der direkte eller indirekte er involverede i konflikten. Her er det vigtigt at overveje god skik og være opmærksom på, at revisor ikke bare kan fratræde i utide med den begrundelse, at et selskab er helt eller delvist russisk ejet eller har aktiviteter i Rusland. Vær derfor ekstra opmærksom på regler og kundeforhold. Et godt omdømme tager lang tid at bygge op, men kun kort tid at bryde ned.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber