20. september 2021

Ledere Ledere Revision og regnskabsvæsen

Mangel på arbejdskraft truer revisorbranchen

Selv om det lige nu går godt, er der mørke skyer i horisonten. Revisorbranchen mærker som andre brancher de negative effekter af den øgede aktivitet og stigende beskæftigelse. Manglen på godkendte revisorer og anden kvalificeret arbejdskraft er begyndt at indfinde sig på mange revisionskontorer rundt om i landet, og truer med at bremse væksten i branchen.


Af Lars Kronow, formand for FSR - danske revisorer og Lars Storr-Hansen, forhenværende adm. direktør i FSR - danske revisorer

Selv om 2021 stod skrevet i krisens tegn, blev det hurtigt klart, at store dele af erhvervs-livet var i gang med en hurtig genopretning, som tog til i takt med, at restriktionerne blev ophævet. Det forventede boom i konkurser er foreløbigt udeblevet, og virksomhederne har ikke afskediget medarbejdere i samme omfang som under tidligere kriser. De statslige kompensationsordninger har for mange virksomheder gjort det muligt at holde fast i deres medarbejdere selv om aktiviteten faldt. Stik imod manges forventninger er beskæftigelsen i dag på det højeste niveau længe og flere og flere brancher melder om mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Udviklingen i erhvervslivet ligner meget godt den udvikling, som vi har set i revisorbranchen i de seneste par år. I 2020 var der travlhed på revisionskontorerne. Omsætningen steg til et rekordhøjt niveau og beskæftigelsen var den højeste i mange år. De positive takter er fortsat ind i 2021. En del af forklaringen på fremgangen er, at revisorerne har haft ekstra travlt med at hjælpe virksomhederne med at få adgang til kompensation, som i visse tilfælde har krævet en revisorerklæring sammen med ansøgningen.

Selv om det lige nu går godt, er der mørke skyer i horisonten. Revisorbranchen mærker som andre brancher de negative effekter af den øgede aktivitet og stigende beskæftigelse. Manglen på godkendte revisorer og anden kvalificeret arbejdskraft er begyndt at indfinde sig på mange revisionskontorer rundt om i landet, og truer med at bremse væksten i branchen.

Problemet forstærkes af, at antallet af godkendte revisorer falder markant i disse år. Antallet af godkendte revisorer er således faldet med 25 pct. på bare otte år. Fra 4.300 godkendte revisorer i 2012 til kun godt 3.200 i 2020. Faldet i antallet af revisorer forventes desuden at fortsætte i de kommende år, da ca. 60 pct. af alle godkendte revisorer enten har nået pensionsalderen eller gør det inden for de næste 10 år.

Den gode nyhed, der trækker lidt i den modsatte retning er, at optaget på cand. merc.aud.-studiet stiger. Antallet af nye kandidatstuderende på cand.merc.aud.-studiet var rekordhøjt i 2020, og siden 2003 er optaget på studiet steget med over 40 pct. fra 478 til 680. Det er en yderst positiv udvikling, som der skal bygges videre på i fremtiden.

Stigningen er dog slet ikke stor nok til at løse branchens voksende rekrutteringsudfordring, da det kun er en lille del af de studerende, der ender med titlen af statsautoriseret revisor. Samtidig er det tydeligt, at antallet af revisorer, der forlader branchen, er højt.

Manglen på kvalificeret arbejdskraft betyder, at der trækkes meget hårdt på de mange dygtige medarbejdere, der arbejder i branchen i dag. Det er ikke holdbart i længden. Efterspørgslen på ydelser hos revisionsfirmaerne hænger p.t. ikke sammen med kapaciteten i branchen, og udfordringen vil kun øges i takt med, at kundernes ønsker og behov for rådgivning inden for nye områder som for eksempel cybersikkerhed og klimarapportering forventes at vokse yderligere.

I FSR – danske revisorer er vi meget  opmærksomme på branchens rekrutteringsudfordringer. Blandt andet derfor har vi  arbejdet for at få ændret revisoreksamenen. Med ændringerne, der trådte i kraft den  1. januar 2021, har Folketinget lyttet til branchens ønske om at modernisere revisoreksamen. Den nye revisoreksamen betyder, at der fremover er mere fokus på revisors kerneopgave som offentlighedens tillidsrepræsentant. Samtidig er den skriftlige eksamen igen samlet i én skriftlig prøve. Det er forventningen, at den nye revisoreksamen vil betyde, at revisoreksamen bliver mere tidssvarende og eksamensforløbet bliver mere attraktivt for  kandidaterne. Formålet er at øge beståelsesprocenten og dermed antallet af statsautoriserede revisorer uden at gå på kompromis med kvaliteten. Resultatet kan vi først se om nogle år.

Indsatsen for at tiltrække og fastholde talent til branchen og sikre øget fokus på diversitet bliver i det hele taget et afgørende tema i de kommende år og et vigtigt element i foreningens nye strategi, som ligger klar senere på året. Revisorbranchen er en ”people business”. Det er derfor helt afgørende, at branchen bliver i stand til at tiltrække og fastholde talenter. Derudover er der behov for at sikre, at faget også i fremtiden appellerer til og er attraktivt for de dygtige talenter, samtidig med at der er en balance i forhold til at løse den voksende mængde af opgaver, som erhvervslivet og samfundet efterspørger hos branchen.

 

 

 

 

 

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber