20. april 2020

Revision Hvidvask og terrorfinansiering - Mistænkelige transaktioner

Nu på engelsk – National risikovurdering af terrorfinansiering i Danmark 2019 fra PET

PET har netop gjort en engelsksproget version af risikovurderingen for terrorfinansiering i Danmark 2019 tilgængelig på sin hjemmeside. Hertil har PET udsendt en særlig risikovurdering for terrorfinansiering i Danmark 2020 via Non-Profit Organisations (såsom foreninger, fonde og indsamlinger). Denne præsenteres i en senere nyhed.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxDen 22. januar 2020 offentliggjorde PET dokumentet ”National risikovurdering af terrorfinansiering i Danmark 2019” med den del, der er offentligt tilgængelig, jf. nyheden herom.

Hermed suppleredes SØIK’s ”National risikovurdering for hvidvask i Danmark 2018” fra april 2019. Begge risikovurderinger skal indgå i underretningspligtiges, herunder revisorers, egne risikovurderinger i forbindelse med risikoen for at blive misbrugt som kanal og i forbindelse med vurderingen af konkrete klienter/ydelser.

Den engelsksprogede version kan ses her.

Hertil har PET udarbejdet en særlig ”National risikovurdering af terrorfinansiering på NPO-området i Danmark 2020 (NRS NPO/Non-Profit Organisations)”, som vil blive præsenteret i en senere nyhed. Den kan ses her.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu