03. marts 2020

Revision Kvalitet - Kvalitetskontrol - Retningslinjer

Ny bekendtgørelse om kvalitetskontrol

Få overblik over de vigtigste ændringer i bekendtgørelsen.


Vibeke Sylvest Chefkonsulent, cand.jur, MPA
ifl@sfe.qx 6070 8791Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en ny bekendtgørelse om kvalitetskontrol, som trådte i kraft den 15. februar 2020. I bekendtgørelsen er der på forslag fra FSR – danske revisorer sket ændringer i forhold til de temabaserede kvalitetskontroller, som Erhvervsstyrelsen er begyndt at udføre. Her har foreningen foreslået, at sådanne kontroller bør have deres egen hjemmel i bekendtgørelsen, samt at det klart skal fremgå, hvordan resultatet af de temabaserede kontroller offentliggøres.

På foranledning af foreningens forslag indeholder den nye bekendtgørelse nu særskilte paragraffer vedrørende temabaseret kontrol, herunder at der for de temabaserede kontroller udarbejdes en samlet rapport om resultatet af kvalitetskontrollen, og at offentliggørelsen af denne sker i anonymiseret form.

De væsentligste ændringer i forhold til den hidtil gældende bekendtgørelse om kvalitetskontrol er herudover:

  • Antallet af stikprøver af erklæringsopgaver i forbindelse med en kvalitetskontrol baseres på antallet af afgivne erklæringer gennem de enkelte revisionsvirksomheder som følge af øget adgang til regnskabsdata. Hidtil er stikprøveantallet opgjort på baggrund af antallet af revisorer, der kan afgive erklæringer gennem revisionsvirksomheden.

  • Revisionsvirksomheder til årlig kvalitetskontrol omfatter revisionsvirksomheder, der reviderer OMX C25 cap og OMX Large cap kunder, og ikke længere OMX Mid cap kunder.

  • Godkendelsen som ekstern kvalitetskontrollant er betinget af deltagelse i årligt kursus om kvalitetskontrol. Fremgår i dag udelukkende af kontrakten med de eksterne kvalitetskontrollanter.

  • Eksterne kvalitetskontrollanter skal oplyse Erhvervsstyrelsen om forhold, der giver grund til at tro, at disse kan have tilknytning til hvidvask eller terrorfinansiering, som er omfattet af underretningspligten i hvidvaskloven.

  • Kontrol af, om der er foretaget identifikation og legitimation af kunden og de reelle ejere i overensstemmelse med kravene i hvidvaskloven, udgår (foretages fremover af Erhvervsstyrelsens hvidvaskkontrol).

  • Henvisningen til hvidvaskloven er opdateret til gældende lovgivning.

Foreningen arbejder videre på, at de forslag fra foreningens handlingsplan ”Når kvalitet tæller” fra foråret 2019, som ikke allerede er medtaget i udkastet til den nye bekendtgørelse, kommer til at indgå i fremtiden. Det gælder f.eks. åbenhed om, hvilke revisionsvirksomheder der er udtaget til kvalitetskontrol, og åbenhed om årsagen til udvælgelse.

Du finder den nye kvalitetskontrolbekendtgørelse her     
Du finder foreningens handlingsplan ”Når kvalitet tæller” her

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu