06. april 2017

Ugens kommentar 2017

Ny erhvervskandidat-uddannelse gør det muligt at kombinere studie med fuldtidsarbejde

Kommentar, 4. april


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Thumbs up  til uddannelses- og forskningsminister, Søren Pind.

Det er sjældent, at disse spalter indledes med en emoji eller et ideogram. Ministerens udmelding om at studerende fremover får mulighed for at kombinere deres studie med et fuldtidsjob i en ny erhvervskandidatuddannelse er et gennembrud og velkommen nytænkning. Det vil styrke den vigtige kobling mellem uddannelse og erhvervsliv - og for revisorbranchens vedkommende løse udfordringen med mangel på kandidater og meget høje rekrutterings- og uddannelsesomkostninger.

Ved som en forsøgsordning at tilbyde en fireårig kandidatuddannelse på deltid til studerende, som har et fuldtidsjob, slipper de studerende i revisorbranchen og deres arbejdsgivere for at skulle betale i omegnen af 100.000 kroner for at kandidaterne kan blive færdiguddannede. Det har stor betydning for branchen, som er ”videnstung”, og hvor medarbejderne er det vigtigste aktiv.

Ved at gøre det muligt for de studerende at bruge længere tid på den afsluttende del af uddannelsen, får vi flere kandidater, som er parate til at levere det, erhvervslivet efterspørger. Vi får lavere ledighed blandt de nyuddannede, vi får bedre samfundsøkonomi og vi får et uddannelsessystem, der når ud i alle dele af landet.

Alle vinder på ministerens forslag, og vi kvitterer for ministerens vilje til at gå nye veje for at få mere relevante kandidater og sender samtidig en opfordring videre til Copenhagen Business School, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet – SDU og Aalborg Universitet om at ansøge om at udbyde cand.merc.aud.-uddannelsen som en fireårig erhvervskandidatuddannelse.

Da Søren Pind skiftede justitsministerposten ud med posten som uddannelses- og forskningsminister valgte han at kalde sig selv fremtidsminister. Ministeren har indtil videre været fremsynet med sit forslag om at give studerende mulighed for at kombinere studie med fuldtidsjob. Og med sit forslag om at genindføre filosofikum har han vist, at han har blik for, at universiteterne både skal kunne rumme det sublime forskningsmæssige og kunne udklække kandidater til erhvervslivet, som er klædt på og parate til arbejdsmarkedet. Thumbs up for det.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu