30. november 2020

Corona Faglig opdatering - Skat

Ny erklæring til brug for rentefri lån

Folketinget har hastebehandlet et lovforslag, der igen giver virksomheder mulighed for at søge om et rentefrit lån for moms eller lønsum. Hvis virksomheden har skiftet ejer inden fra og med 27. oktober, skal revisor erklære sig om ejerskiftet.


Jawad Jaber Studentermedhjælper
wwn@sfe.qx


Louise Egede Olesen Chefkonsulent
yrb@sfe.qx 2132 1838Den 17. november genåbnede Skattestyrelsen muligheden for virksomheder til at søge om rentefrit lån for enten moms eller lønsum. Adgangen til at modtage et rentefrit lån fra Skattestyrelsen er betinget af flere forhold. En enkelt betingelse kræver en erklæring fra revisor før lånet kan opnås.

Hvis virksomheden i perioden fra og med den 27. oktober 2020 til og med den 18. december 2020 har skiftet 50 pct. eller mere af ejerkredsen, skal ansøgningen om lånet vedlægges en erklæring fra en uafhængig, godkendt revisor om ejerskiftet.

Der er tale om en erklæring om aftalte arbejdshandlinger. Den nye erklæring er her.

Der kan søges om et rentefrit lån frem til senest den 18. december. 

Lånet skal betales tilbage senest den 1. november 2021. De virksomheder, som modtog et rentefrit lån i foråret 2020, har fået udsat tilbagebetalingstidspunktet til 1. november 2021.

Virksomheder kan søge om følgende lån.

Momsregistrerede virksomheder
En kvartalsafregnende virksomhed kan søge om et lån for det angivne momstilsvar, virksomheden gav for 4. kvartal 2019, hvor der var frist 2. marts 2020.

Er halvårsafregnende virksomhed kan søge om lån for det angivne momstilsvar, virksomheden gav for andet halvår af 2019, hvor der var frist 2. marts 2020.

Lønsumsregistrerede virksomheder
Lovforslaget indeholder kun adgang for mulighed for rentefrit lån for metode 4-virksomheder. Det er fx. tandlæger og taxavirksomhed. 

Her kan man søge om et lån for første kvartal 2020, hvor der var frist 15. april 2020. Har virksomheden angivet overskuddet for 2019 har denne valgfrihed om, der skal ansøges om den seneste angivelse eller om der skal ansøges på baggrund af 1/4 af afgiften af overskuddet for 2019. Det følger af svar til FSR – danske revisorer.

Lånet vil blive udbetalt via skattekontoen, og er saldoen negativ på tidspunktet for udbetaling, vil det alene være det beløb, som er tilbage efter modregning med debetsaldoen eller er der restancer sendt til inddrivelse, vil det alene være det beløb, som er tilbage efter modregning af debetsaldo og restancer, virksomheden modtager som lån. Har virksomheden aftalt en afdragsordning eller ubetalte krav på skattekontoen, vil man i stedet for et lån, blive bevilget en rentefri henstand på det beløb, der er modregnet på skattekontoen med, frem til den 1. november 2021. Det fremgår af svar under lovbehandlingen.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber