28. november 2019

Ugens kommentar 2019

Ny kontrolpakke på vej med krav om kvalitet og transparens for både virksomheder og revisorer

Kommentar, 28. november


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Erhvervsstyrelsen har i går sendt et lovudkast med en kontrolpakke i høring.

I motiveringen af lovforslaget hedder det: ”Regeringen ønsker med dette lovforslag at slå ned på sådan svindel og fremme et ansvarligt erhvervsliv. Det kræver, at der sættes ind over for både selskabs- og regnskabssvindel”. Det er problemstillinger, som foreningen i årevis har påpeget, at der skulle gøres noget ved, og derfor er det godt, at den nye regering har taget den dagsorden til sig. Regeringen beder med lovforslaget Folketinget om yderligere 25 millioner kroner til kontrolindsatsen oven i de 80 millioner kroner, de fik sidste år.

I pressemeddelelsen vælger Erhvervsministeriet at fokusere på revisorerne med overskriften Fremover skal navnene offentliggøres på revisorer, der overtræder loven. Det virker skævt, når nu langt størstedelen af kontrolpakken er målrettet virksomhederne og det i øvrigt er vores eget forslag. Men vi er glade for, at der er mere i kontrolpakken end ”hjul og stejle” til revisorerne for de 25 millioner kroner.

FSR - danske revisorer støtter offentliggørelsen af navne på revisorer, der får alvorlige sanktioner ved revisorrådet. Det har vi gjort siden den forrige regering valgte at anonymisere nævnets kendelser i 2016. Revisor har en særlig rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant. Derfor er krav om åbenhed og transparens om kvaliteten berettiget.

Vi mener dog, at vigtige dele af lovforslaget drukner i den ensidige fokus på revisorerne i al den stund, at 60.000 selskaber med skiftende regeringers velsignelse helt har fravalgt revisor og dermed ligger uden for denne kontrol. Alle analyser viser, at fravalg af revisor er en afgørende risikofaktor for manglende regelefterlevelse.

Forslaget skærper generelt kontrollen med alle selskaber, hvilket den seneste tids historier om snyd og fusk viser et tiltrængt behov for. Det gælder både kontrollen med adgangen til de privilegier, der følger med at være en del af det danske selskabssystem og den løbende kontrol.

Øget kontrol er godt. Men vi synes, at forslaget mangler kalorier i forhold til de små virksomheder, hvor kontrollen i dag er mindst, revisor er fravalgt og regelefterlevelsen på skatteområdet er svagest.

Udfordringerne med IVS’erne har vist, at manglende kontrol inviterer til ringere efterlevelse af de fælles spilleregler - og i mange tilfælde også til decideret snyd. Og regningen for det hele er endt hos alle de borgere og selskaber, som efterlever reglerne, opfører sig ordentligt og betaler deres skat.
Mange overser i den forbindelse, at det er skatten, der dækker tabet for statskassen og omkostningerne til oprydningen efter alle dem, som ikke har fulgt de fælles spilleregler. Derfor skal kontrolniveauet også være styret af hensynet til alle dem – og det er heldigvis langt de fleste – som har ”orden i penalhuset”.

Når foreningen er optaget af at sikre åbenhed og transparens omkring Revisornævnets afgørelser, hænger det sammen med, at det er forudsætningen for, at vi, som vedtægterne foreskriver, kan holde orden i eget hus.

Generelt er kvaliteten i revisorernes arbejde høj. Men som i alle andre brancher er der enkelte brodne kar, som med deres handlinger og adfærd trykker branchens omdømme. Foreningens stærkeste redskab er eksklusion for derved at sende et signal om, at vi som forening tager afstand fra revisorer, som ikke lever op til god revisorskik og de høje standarder, som professionen normalt arbejder efter.

Forudsætningen for at kunne løfte den opgave er, at vi har indsigt i Revisornævnets afgørelser. Det er baggrunden for, at vi siden 2016, hvor den daværende regering valgte at anonymisere Revisornævnets kendelser, har kæmpet for åbenhed.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu