10. november 2020

Corona Hjælpepakker - Løn

Ny lønkompensationsordning for pendlere på tværs af kommunegrænser

Virksomheder kan hjemsende medarbejdere med lønkompensation, hvis de pendler mellem kommuner berørt af restriktioner fra den 6. november 2020 og frem til og med 3. december 2020.


Heidi Roger Martens Fagkonsulent, cand.merc.aud.
uez@sfe.qx 4193 3165Etablering af den ekstraordinære ”pendlingskompensationsordning” (herefter pendlerordningen) henvender sig til virksomheder med ansatte bosat i en anden kommune end virksomheden, og hvor enten virksomheden eller medarbejderen er berørt af restriktionerne om begrænsningerne på mobiliteten på tværs af kommunegrænserne.

Kommuner, som er berørt af begrænsninger på mobiliteten, er:

Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommune.

Det er resultatet af Trepartsaftalen om lokal lønkompensationsordning som følge af ekstraordinær smitteudvikling i Nordjylland af 7. november 2020 (herefter Aftalen).

Hvem kan være omfattet af pendlerordningen?

Virksomheder med forskellige arbejdssteder under samme CVR-nr. kan få adgang til kompensation for de arbejdssteder, som er berørt af restriktionerne, ifølge Aftalen.

Regeringen opfordrer kraftigt virksomhederne til ikke at lade ansatte bosat i en anden kommune møde fysisk på arbejde, hvorfor muligheden for kompensation opstår efter pendlerordningen for:

Virksomheder med arbejdssteder i en af de syv berørte kommuner og med medarbejdere bosiddende uden for arbejdsstedets kommune, eller

Virksomheder med arbejdssteder uden for en af de syv berørte kommuner og med medarbejdere bosiddende i en af de syv berørte kommuner.

Se spørgsmål/svar om omfattede virksomheder her.

Uafklaret forhold omkring antallet af hjemsendte medarbejdere for at få adgang til kompensation

Kravet om hjemsendelse af et vist antal medarbejdere skal ikke være gældende for pendlerordningen. Men aftaleparterne har noteret, at Aftalen skal være i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler. Det er endnu uafklaret, om det er muligt at fjerne kravet, uden at pendlerordningen herefter ikke længere opfylder EU’s statsstøtteregler.

Såfremt det viser sig at være vanskeligt at få kravet om antallet af hjemsendte ændret, er det oplyst i Aftalen, at regeringen forpligter sig til at finde en alternativ løsning for pendlerne. Det er ikke nærmere uddybet i Aftalen, hvilke løsninger det kan være.

Pendlerordningen tager udgangspunkt i den almindelige lønkompensationsordning, hvor der er krav om hjemsendelse enten af mindst 30 procent af medarbejderne eller mindst 50 ansatte for at få adgang til kompensation for hjemsendte medarbejdere.

Krav for adgang til kompensation efter pendlerordningen

I lighed med de øvrige lønkompensationsordninger er der en række kendte krav, som skal være opfyldt, for at få adgang til lønkompensation for hjemsendte medarbejdere.

Det maksimale kompensationsbeløb pr. ansat er forhøjet til 45.000 kr. under pendlerordningen.

Aftalen stiller ikke krav om, at medarbejdere afholder ferie under hjemsendelsesperioden.

Nedenfor er oplistet krav, som er kendt fra den tidligere lønkompensationsordning:

  • Hjemsendte medarbejdere må ikke arbejde hjemmefra under hjemsendelsen
  • Virksomheden skal udbetale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden
  • Virksomheden må ikke afskedige ansatte som følge af økonomiske årsager i kompensationsperioden
  • Lønkompensation udgør 75% af de samlede lønudgifter for funktionærer
  • Lønkompensation udgør 90% af de samlede lønudgifter for ikke-funktionærer.

Der kan gives lønkompensation efter ordningen til medarbejdere, som er ansat før den 6. november 2020. Hvis virksomheden har afskediget medarbejdere inden 6. november 2020, vil dette ikke indgå i vurderingen af, om virksomheden opfylder ordningens krav.

Ordningen træder i kraft 6. november 2020 og gælder frem til og med den 3. december 2020.

Aftale, bekendtgørelser mv.

Aftalen kræver, at der udstedes nye bekendtgørelse, og at forlængelserne statsstøttegodkendes af EU, hvorfor de endelige betingelser ikke ligger fast pt.

Nyhed om trepartsaftale om lønkompensation i Nordjylland (link til Beskæftigelsesministeriets hjemmeside)

Trepartsaftale om lokal lønkompensation (link til pdf-fil på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside)

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber