01. december 2021

Skat Skat - Lovgivning/regler

Ny lov, som lemper TP-dokumentationspligten, er vedtaget

Folketinget vedtog i sidste uge et lovforslag der betyder, at transaktioner mellem koncernforbundne danske selskaber bliver undtaget fra reglerne om at udarbejde transfer pricing dokumentation. I de tilfælde, hvor en transaktion mellem danske selskaber har betydning for en efterfølgende transaktion med et udenlandsk selskab kan Skattemyndighederne fortsat bede om dokumentation. Det er derfor væsentligt, at koncernforbundne danske selskaber er opmærksomme på hele værdikæden.


Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber